regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Aktuellt från EU-kontoret

Vi bevakar frågor inom EU som rör Östergötland.

 • Aktuellt

  Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskaper i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
 • Aktuellt

  Ändring av förordningarna när det gäller övergångsbestämmelser av medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik träder i kraft.

  Förordning om ändring av övergångsbestämmelserna för vissa medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik har nu publicerats och trätt i kraft.
 • Aktuellt

  Sammanhållningsalliansen vill vara med och forma framtiden för EU:s regionalpolitik.

  De viktigaste utmaningarna och de framtida målen för EU:s regionalpolitik, även kallad sammanhållningspolitiken, var huvudfokus på det första högnivåmötet som anordnades av sammanhållningsalliansen den 16 mars. Den EU-omfattande koalitionen förespråkar en starkare framtida sammanhållningspolitik med fokus på att minska utvecklingsluckorna i den gröna och digitala omställningen.
 • Aktuellt

  Konferens och prisutdelning i Östersjöregionen för innovation inom hälso- och sjukvård

  Ansökningsperioden för årets Baltic Sea Region Health Innovation Award (BSR HIA) är öppen nu för alla nystartade företag i Östersjöregionen och Irland. Ansökan är öppen för att få delta i en tävling med projekt i Östersjösamarbetet för innovation inom hälso- och sjukvård.
 • Aktuellt

  European Hydrogen Bank: EU-kommissionens storsatsning i europeisk förnybar vätgas

  Den europeiska vätgasbanken – European Hydrogen Bank (EHB) – presenterades den 16 mars som en del av Net-Zero Industry Act som släpptes samma dag. Syftet med vätgasbanken är att stimulera och stötta investeringar i hållbar vätgasproduktion, vilket den europeiska kommissionen menar kommer stödja ambitionerna att stoppa importen av ryska fossila bränslen samt att uppnå klimatneutralitet till år 2050.
 • Aktuellt

  Europeiska kommissionen presenterar förordning och meddelande om råvaror av avgörande betydelse

  Den 16 mars 2023 presenterade den europeiska kommissionen ett förslag till ett nytt rättsligt instrument för att främja säker och hållbar tillgång till kritiska råvaror i EU. Detta föreslås uppnås med hjälp av en samling omfattande åtgärder för råvaror av avgörande betydelse för EU:s gröna och digitala omställning.
 • Aktuellt

  EU:s rättsakt om nettonollindustri

  EU-kommissionen presenterade den 16 mars 2023 ett flertal nya delar i det stora industripaketet, som kan ses som ett svar på amerikanska IRA (Inflation Reduction Act). EU:s rättsakt om nettonollindustri, en del av paketet, syftar till att öka EU:s tillverkning av viktig koldioxidneutral teknik eller nettonollteknik för att säkerställa säkra, hållbara och konkurrenskraftiga leveranskedjor för grön energi i syfte att uppnå EU:s klimat- och energiambitioner.
 • Aktuellt

  Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskaper i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
 • Aktuellt

  Sammanhållningsallians och ny högnivågrupp kommer diskutera sammanhållningspolitikens framtid post-2027

  Debatten om framtidens sammanhållningspolitik post-2027 är i full gång i Bryssel. Flera rapporter från bland annat EU-kommissionen och Europeiska revisionsrätten har publicerats gällande framtidens sammanhållningspolitik i EU. Två sammanslutningar i EU kommer specialisera sig på frågorna kring framtidens sammanhållningspolitik; Sammanhållningsalliansen (Cohesion alliance) och EU-kommissionens högnivågrupp om framtidens sammanhållningspolitik.
 • Aktuellt

  Kommande riktlinjedebatt om EU-kommissionens lagförslag gällande avgifter från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

  Förslaget är en del i den pågående revideringen av EU:s läkemedelslagstiftning och handlar om att man vill justera de avgifter som Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) tar ut vid bedömning av ett läkemedels eventuella godkännande.
 • Aktuellt

  Kartläggning av Missions-utlysningar från Horizon Europe

  Vi har senaste tiden kollat mer på Missions-utlysningar. EU Missions, eller uppdragsområden, är en del av forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe för åren 2021-2027. För att ge en överblick av de mest aktuella uppdragen för Östergötland följer därför en kartläggning.
 • Aktuellt

  EU-kommissionen presenterar förslag om reform av elmarknaden

  Den 14 mars 2023 presenterade EU-kommissionen en reform om utformningen av EU:s elmarknad. Reformen ingår i industriplanen för den gröna given, och syftar till att öka konkurrenskraften i en europeisk hållbar industri samt påskynda omställningen till klimatneutralitet.
 • Aktuellt

  Anmälan öppen för att delta som partner på Europeiska veckan för regioner och städer 9-12 oktober 2023

  Den 10-12 oktober hålls den europeiska veckan för regioner och städer 2023. Varje år hålls eventet med nytt fokus och nya prioriteringar. Eventet är det största årliga Brysselbaserade evenemanget tillägnat regional- och lokalpolitisk. Deadline för att anmäla sig som partner är den 11 april.
 • Aktuellt

  Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskaper i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
 • Aktuellt

  Rådsrekommendation om stärkt social dialog i EU

  Kommissionen har lagt fram ett förslag till rådsrekommendation om stärkt social dialog, som ämnar att stödja social dialog och kollektivavtalsförhandlingar i EU:s medlemsländer. Utöver en rådsrekommendation presenterades ett meddelande om att stärka den sociala dialogen också på europeisk nivå.
 • Aktuellt

  Nytt ramverk kring drivmedel på paus

  Ett lagförslag som förväntades röstas igenom i veckan, med förbud mot försäljning av nya koldioxidutsläppande bilar från 2035, blockeras av bland andra Tyskland, som vill införa undantag i lagen. Lagstiftningsprocessen väntas ta längre tid för omförhandling.
 • Aktuellt

  Aktuellt i EU 2023 inom hälso- och sjukvården ur Region Östergötlands perspektiv

  Utifrån Region Östergötlands årsöversikt sammanfattas några av Regionens högst prioriterade bevakningsfrågor i EU inom hälso- och sjukvården. Det europeiska hälsodataområdet, revideringen av EU:s allmänna läkemedelslagstiftning och hållbarhet är några av dem största EU frågorna inom hälso- och sjukvården 2023.
 • Aktuellt

  SKR:s prioriterade EU-frågor 2023

  I slutet av januari presenterade SKR sina prioriterade EU-frågor för 2023. SKR:s prioriterade EU-frågor är de frågor som har stor politisk och ekonomisk betydelse för Sveriges kommuner och regioner. För året 2023 har SKR pekat ut åtta prioriterade frågor.
 • Aktuellt

  Europeiska regionkommitténs intressegrupp för hälsa i möte om prioriterade hälso-och sjukvårdsfrågor 2023.

  Den 9 februari hade den interregional intressegrupp för hälsa inom Europeiska regionkommittén ett möte. Under mötet kom representanterna överens om vilka hälso-sjukvårdsfrågor de ska fokusera på under 2023; Europeiska hälsodataområdet (EHDS), revideringen av EU:s allmänna läkemedelslagstiftning samt digital, grön och hållbar hälso-och sjukvård.
 • Aktuellt

  Sammanställning av utlysningar 2023 från EU:s Interreg-program: Central Baltic, Östersjöprogrammet och Interreg Europa

  Programperioden för EU:s Interreg-program 2021-2027 är igång och flera utlysningar från EU:s Interreg program är nu öppna. Här hittar du information om pågående och kommande utlysningar som är på gång inom Interreg-programmen Central Baltic, Östersjöprogrammet och Interreg Europa.
 • Aktuellt

  Nytt förslag om förbud som vill stoppa tillverkning och försäljning av PFAS-kemikalier

  I förslaget som Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) offentliggjorde den 7 februari föreslår ECHA med stöd av den svenska Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra länder att all tillverkning och försäljning av PFAS förbjuds. Förslaget innebär begränsningen av cirka 10 000 olika polyfluoralkylsubstanser (PFAS).
 • Aktuellt

  Publicering av de svenska regionernas prioriteringar i en video om den europeiska läkemedelslagstiftningen

  Sveriges regioner och SKR presenterar nu en gemensam video om den pågående revideringen av europeiska läkemedelslagstiftningen. Europeiska läkemedelslagstiftningen påverkar svensk hälso-och sjukvård på många sätt, bland annat tillgången till effektiva, säkra och rimligt prissatta läkemedel. I filmen som ni kan se nedan förmedlas regionernas huvudbudskap.
 • Aktuellt

  European Tourism Day 2023

  Snart öppnar anmälan för European Tourism Day. Den 5 maj 2023 går detta event av stapeln som både kommer hållas på plats i Bryssel och kunna följas online.
 • Aktuellt

  RISE och EIT inleder samarbete till stöd för kultursektorn

  I veckan undertecknade svenska forskningsinstitutet RISE och EIT ett samarbetsavtal till stöd för kultursektorn och dess industrier. Samarbetet omfattar bland annat en europeisk agenda som ska främja samhällsomvandling med hjälp av design.
 • Aktuellt

  Förslag om krav på körkort för att få köra A-traktor lades fram 1 mars

  EU-kommissionen vill skärpa kraven för att få köra A-traktor i Sverige. Detta gav EU-kommissionären med ansvar för transporter och trafiksäkerhet, Adina Vălean, besked om redan tidigare i veckan. Nu har förslagen om uppdaterade krav på körkort och bättre gränsöverskridande tillämpning av vägtrafikregler lagts fram.
 • Aktuellt

  Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskaper i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
 • Aktuellt

  Uppdatering om det europeiska hälsodataområdet (EHDS)

  Arbetet med EHDS-förslaget (European Health Data Space) fortgår i EU. Flera instanser som ministerrådet, Europaparlamentet och Europeiska regionkommittén föreslår potentiella ändringar i EU-kommissionens förslag av det europeiska hälsodataområdet. Generellt sett vill man förtydliga förslaget så att antalet delegerade akter (delar i förslaget som behöver regleras eller förtydligas i efterhand av EU-kommissionen) minskar samt införa mer av det nationella och regionala perspektiven.
 • Aktuellt

  EU-kommissionens satsning på regionala talanger i nytt initiativ

  I Europa finns flera utmaningar inom kompetensförsörjning. Cirka 30 procent av EU:s befolkning påverkas av minskande arbetskraft, låg utbildning och utflyttning av unga personer med kompetens. EU-kommissionen föreslår därför regionala åtgärder under europaåret för kompetens.
 • Aktuellt

  Masters of Digital 2023

  Masters of Digital 2023 – ‘A resilient digital Europe in times of crisis’, kommer hållas den 8-9 mars, både på plats i Bryssel och online.
 • Aktuellt

  Stor minskning av gasförbrukning i EU och Sverige

  En undersökning av eurostat visar att EU:s förbrukning av naturgas har minskat med drygt 19 procent under perioden augusti 2022 till januari 2023, jämfört med den genomsnittliga gasförbrukningen för samma månader mellan 2017 och 2022. Sverige hamnar på tredjeplats av de som minskat sin förbrukning mest.
 • Aktuellt

  Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskaper i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
 • Aktuellt

  Kartläggning av klimatpaketet Fit For 55

  Fit For 55, eller 55 %-paketet, som syftar på att minska EU:s nettoutsläpp av växthusgaser med minst 55 procent senast 2030 (jämfört med 1990 års nivåer), har genomgått ett antal ändringar den senaste tiden. För att ge en överblick av klimatpaketets framsteg följer en uppdaterad kartläggning.
 • Aktuellt

  Nytt förslag om minskning av utsläpp för nya stadsbussar och lastbilar

  Den 14 februari föreslog EU-kommissionen nya mål för koldioxidutsläpp från tunga fordon. Förslaget gäller bland annat nya stadsbussar och lastbilar och knyter an till den gröna given och REPowerEU.
 • Aktuellt

  Ansökan öppen för att delta i den fjärde EU Macro-Regional Strategies Week 2023

  Den fjärde EU Macro-Regional Strategies Week (EU MRS Week) kommer att äga rum i hybridformat 24-28 april 2023 i Bryssel och online. Under slagorden ’transform to thrive’ (’transformera för att frodas’) kommer EUMRS-veckan 2023 att fokusera på tre teman: energi , kompetens och finansiering .
 • Aktuellt

  Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskaper i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
 • Aktuellt

  Europeiska Revisionsrätten - sammanhållningspolitik i pandemins fotspår

  Europeiska Revisionsrätten har under förra veckan publicerat en rapport om EU:s användning av krishanteringsverktyg CRRI/CRII+ och React-EU. Europiska Revisionsrätten vill i sin granskande rapport se framtida analyser om sammanhållningspolitikens lämplighet att fungera som krisverktyg samt mer noggrann övervakning av användningen av React-EU medel i medlemsländerna.
 • Aktuellt

  EU-kommissionens förslag: vill ge mer tid att certifiera medicintekniska produkter

  I januari antog EU-kommissionen ett nytt förslag för att införa en längre övergångsperiod i förordningen om medicintekniska produkter. Enbart övergångsbestämmelserna ändras, vilket kommer innebära att tillverkarna får mer tid att anpassa sig till de nya reglerna i förordningen.
 • Aktuellt

  ERRIN:s arbetsgrupp för hälsa arrangerar möte den 6 mars om THCS-partnerskapet

  Den 6 mars klockan 15.00 -16.00 hålls ett möte med nätverket ERRIN:s (European Regions Research and Innovation Network) arbetsgrupp för hälsa Länk till annan webbplats.. Agendan för det kommande mötet är det nya THCS-partnerskapet (European partnership for Transforming Health and Care Systems) som lanseras under kommande månad. THCS-partnerskapet ska lanseras i mars 2023 och syftar till att skapa en mer hållbar, motståndskraftig, innovativ och högkvalitativ människocentraliserad hälso- och sjukvård.
 • Aktuellt

  EU:s medlemsstater har beslutat om pristak för ryska petroleumprodukter

  Den 4 februari 2023 enades det europeiska rådet om att sätta två pristak på petroleumprodukter som faller under KN-koden Länk till annan webbplats. 2710 och med ursprung i eller exporterat från Ryssland. Beslutet att fastställa pristak på ryska petroleumprodukter tar plats i EU:s fortsatta stöd till Ukraina i Rysslands pågående oprovocerade anfallskrig, genom att pressa priset på en av Rysslands viktigaste exportvaror.
 • Aktuellt

  Öppet samråd från EU-kommissionen om Horisont Europas programgenomförande och framtida prioriteringar - deadline 23 februari

  EU-kommissionen vill nu utvärdera de tidiga resultaten från Horisont Europas finansierade innovation och forskningsprojekt 2021-2027. Det är en halvårsutvärdering som omfattar tidiga finansierade projekt inom Horisont Europa inom alla vetenskapliga områden som får stöd av programmet. Utvärderingen sker via ett öppet samråd som omfattar partnerskap, Europeiska institutioner för teknik och innovation samt forskningsuppdrag.
 • Aktuellt

  Industriell plan för den gröna given presenterad

  Europeiska kommissionen presenterade den 1 februari en industriell plan för den gröna given (The Green Deal Industrial Plan). Den gröna given, som presenterades den 11 december 2019, har som mål att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent till år 2050. Med denna industriella plan föreslår EU-kommissionen en strategi för att verkställa en grön omställning med rättvis handel och konkurrens inom industrin.
 • Aktuellt

  Vinnova skickar ut nyhetsbrev för Horisont Europa

  Månadsvis kommer Vinnova att publicera nyhetsbrev om EU:s forskning och innovation program Horisont Europa. I nyhetsbreven kommer prenumeranter få aktuella uppdateringar om olika finansieringsmöjligheter (utlysningar) och event kopplade till Horisont Europa.
 • Aktuellt

  Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskaper i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
 • Aktuellt

  EU-initiativ mot psykisk ohälsa, öppet samråd 18 januari-15 februari

  Psykisk ohälsa är ett stort problem i EU som påverkar såväl enskilda människors hälsa och välbefinnande som ekonomin och samhället i stort. Initiativet handlar om hur EU-länderna tillsammans kan bidra med att främja en god psykisk hälsa och förebygga, dämpa och hantera psykisk ohälsa i framtiden. Mellan 18 januari till 15 februari finns ett öppet samråd där allmänheten kan ge synpunkter på initiativet.
 • Aktuellt

  Anmälan öppen för Sweden Innovation Days 21-23 Mars

  Det tre dagar långa evenemanget Sweden Innovation Days är en internationell plattform för utbyte av kunskap och metoder mellan innovationsaktörer. Konferensen koordineras av Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Business Sweden, AI Sweden, Swedish Incubators and Science Parks (SISP) och Ignite.
 • Aktuellt

  EU-kommissionen lägger fram nytt initiativ för pollinatörer

  EU-kommissionen lade den 24 januari fram en ny giv om vilda pollinatörer. Mot bakgrund av minskningen av pollinerande insekter i Europa lades ett EU-initiativ om pollinatörer fram redan 2018, men efter högt ställda krav om mer beslutsamma åtgärder från allmänheten omfattar den nya given ytterligare åtgärder för EU och medlemsländerna i syfte att stärka insatserna för pollinatörer.
 • Aktuellt

  Informationsdag om utlysningar för Horisont Europa och frågeformulär för EUREGHA-regioner

  Just nu finns ett frågeformulär uppe för att samla in och kartlägga EUREGHA-medlemmarnas intresse för de kommande utlysningarna inom Horisont Europa och EU4Health-programmen 2023 och 2024. EUREGHA-sekretariatet kommer att använda denna kartläggning som en resurs för att optimera sin informationsforskning och -spridning inom nätverket, samt att underlätta kopplingen mellan de regioner som är intresserade av att arbeta med forskning och innovation inom hälsa.
 • Aktuellt

  Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Här kommer en kort uppdatering om de senaste nyheterna från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet kommer vi varje vecka kort sammanfatta veckohändelser från det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland. Vi kommer att uppdatera er om aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar från det svenska ordförandeskapet 2023.
 • Aktuellt

  Pakt för kompetens: Nytt partnerskap för att främja kompetens i hälso-och sjukvårdssektorn

  European Health Management Association (EHMA) har lanserat en Kompetenspakt för att öka färdigheterna inom EU:s hälso-och sjukvårdssektor. Partnerskapet har skapats för att föra samman olika aktörer och framhäva särskilda kompetenser inom Europa. Kompetensen ska kunna förmedlas vidare där behovet finns för att stärka motståndskraften i hälso-och sjukvården.
 • Aktuellt

  EU-kommissionen släpper första lägesrapporten om Bauhausinitiativet

  Det nya europeiska Bauhaus (NEB) är ett initiativ som pågått sedan januari 2021 för att omvandla livsmiljöer i EU inom parametrarna hållbarhet, estetik och inkludering. I januari 2023 publicerades en första lägesrapport, innehållande en utvärdering av de framsteg som gjorts under de första två åren samt ett utvärderingsverktyg för NEB-projekt.
 • Aktuellt

  Europas plan mot cancer: lanseringen av europeiska initiativet för bilddiagnostik av cancer

  Kommissionen lanserade 23 januari ett initiativ för att stärka och stötta sjukvården, forskningsinstitutioner och nyskapare inom hälso-och sjukvårdssektorn som ett led i Europas plan mot cancer. Initiativet innebär att lansera nya datadrivna lösningar för cancerbehandling i Europa. Syftet med initiativet är att skapa en digital infrastruktur som samlar resurser från hela EU för att sprida vidare till både nationella aktörer, forskningsnätverk och sjukhus som arbetar mot cancer.
 • Aktuellt

  Sveriges ordförandeskap i EU är i gång: Ulf Kristersson håller tal inför Europaparlamentet i Strasbourg den 17 januari

  Statsminister Ulf Kristersson presenterade Sveriges prioriteringar för ordförandeskapet i EU:s ministerråd den 17 januari med ledorden säkerhet, resiliens, välstånd samt demokratiska värden och rättsstatsprincipen. I uttalandet framfördes att säkerhet och energi kommer ligga högt på agendan för det svenska ordförandeskapet och stor tyngd lades vid EU:s ansvar i det fortsatta stödet till krigsdrabbade Ukraina. Kristersson trycker på att de svenska prioriteringarna kommer att bidra till ett grönare, säkrare och friare Europa.
 • Aktuellt

  Ansökan öppen för Nya Europeiska Bauhaus-priserna

  Nu har ansökningen till New European Bauhauspriserna öppnat vilket är en prisutdelning för att belöna projekt inom New European Bauhaus. Priserna lyfter fram totalt 15 projekt, idéer och koncept som inspirerar utvecklingen av initiativet och belönas med upp till 30 000 euro vardera. Sista datum för att skicka in ansökningar till prisutdelning är den 31 januari 2023.
 • Aktuellt

  Kartläggning av klimatpaketet Fitfor55

  Det är mycket som händer när det kommer en ny klimatlagstiftning på EU-nivå. För att få en tydligare överblick av EU:s stora klimatpaket har vi på EU-kontoret skapat en kartläggning av var de olika lagförslagen inom Fitfor55 befinner sig i lagföringsprocessen.
 • Aktuellt

  Slutsatser om sammanhållningspolitiken

  I ministerrådets slutsatser om sammanhållningspolitiken som presenterades den 22 november belyser man politikens betydelse för att främja regional utveckling, kommande utmaningar och vikten av lokala och regionala skillnader vid utformande av politiken.
 • Aktuellt

  Sveriges prioriteringar inför ordförandeskapet i ministerrådet presenterade

  Säkerhet, resiliens, välstånd och rättsstatsprincipen är Sveriges prioriteringar under det kommande ordförandeskapet i EU:s ministerråd. I samband med Ulf Kristerssons presentation av prioriteringarna lanserades även ordförandeskapets arbetsprogram.
 • Aktuellt

  Evenemang om ett Nytt Europeiskt Bauhaus

  Evenemanget Into the Woods ägde rum i Finland nyligen med fokus på EU-initiativet ett Nytt Europeiskt Bauhaus. Under evenemanget lanserades nya spännande aktiviteter inom initiativet med fokus på hållbart byggande.
 • Aktuellt

  Arbetsprogrammet för Horisont Europa 2023-2024

  EU-kommissionen har presenterat ny information om vilka satsningar inom forskning och innovation som kommer göras under år 2023-2024 genom att släppa utkastet på arbetsprogrammet för Horisont Europa.
 • Aktuellt

  Nytt lagförslag om paketeringsregler inom EU

  EU-kommissionen har presenterat nya regler gällande paketering för att minska andelen avfall. De nya reglerna innebär förbud på överflödig paketering och ställer krav på att viss paketering ska vara möjlig att återanvända.
 • Aktuellt

  EU:s strategi för global hälsa

  EU-kommissionen har antagit en ny global hälsostrategi som sätter nya prioriteringar i arbetet med att förhindra framtida pandemier och utarbeta ett mer motståndskraftigt globalt hälso- och sjukvårdsystem. Strategin utgör EU:s agenda på hälsoområdet globalt för de närmaste tio åren och presenterar unionens ambition som en ledande aktör för bättre hälsa.

Senast uppdaterad