regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Statistik för Östergötland

Ta del av våra interaktiva verktyg. De beskriver och analyserar nuläge och utvecklingstrender både i länet och i enskilda kommuner.

Övergripande utveckling, befolkning, resande, geografisk planering

Näringsliv och tillväxt

Utbildning och kompetensförsörjning

Hälsa och livsstil

Miljö

Senast uppdaterad