regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Finansiering och stöd

Region Östergötland både samverkar med och stödjer olika aktörer som jobbar med hållbar utveckling och tillväxt i Östergötland. Varje år delar vi också ut stipendier till professionella kulturskapare.