regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

När du fått stöd eller finansiering

När du eller din verksamhet söker och beviljas stöd ska du kontrollera vilka krav för återrapportering som gäller.

Visa att din verksamhet stöds av Region Östergötland

Till exempel ska det i marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, framgå att din verksamhet finansieras med bidrag från Region Östergötland.

På detta sätt medverkar du och din verksamhet till att invånarna i Östergötland får kännedom om att regionala skattemedel bidrar till utvecklingen av regionen.