regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Om webbplatsen

Utveckling.regionostergotland.se är huvudkanalen för kommunikation med befintliga och potentiella samarbetspartners, aktörer, kommuner, andra myndigheter och organisationer som berör de regionala utvecklingsfrågorn i Östergötland.

Webbplatsen ska bidra till en positiv utveckling i Östergötland, förmedla kontakter, ge information om utvecklingsområden, utvecklingsprojekt, stöd och samarbeten i regionen.

Innehåll och struktur

  • Utvecklingsområden – Utvecklingsområden är kultur, internationell samverkan, kompetensförsörjning, samhällsplanering, näringsliv och innovation, kollektivtrafik och fakta och statistik om hur det går för Östergötland
  • Utlysningar och finansiering – Om olika finansieringsmöjligheter för utvecklande samarbeten, utlysningar av priser, stipendier och bidrag.
  • Dokument – Nedladdningsbara rapporter, strategier, planer och andra dokument som berör utvecklingen i Östergötland.
  • Projekt - En samlingssida för de projekt och samarbeten som bidrar till Östergötlands utveckling.
  • Om regional utveckling – Om Region Östergötlands samordnande roll när det gäller den regionala utvecklingen, om den regionala utvecklingsstrategin för Östergötland och den politiska styrningen
  • Kontakt – Kontaktuppgifter till medarbetare som arbetar med regionala utvecklingsfrågor i Region Östergötland
  • Sök - Med vår sökfunktion kan du söka efter specifika dokument, evenemang, webbsidor eller nyheter

Lyssna på webbplatsen

Webbplatsen använder tjänsten Readspeaker för att läsa upp innehållet. Användare kan välja att lyssna på en ljudversion av innehållet medan de följer med i markerad text, vilket förbättrar tillgängligheten och gör skriftligt innehåll åtkomligt för fler.

Personuppgifter

Så behandlar vi personuppgifter

Tyck till om vår webbplats

Vi jobbar kontinuerligt med förbättringar och vill gärna veta vad du tycker om webbplatsen, så kontakta oss gärna via e-post: webb@regionostergotland.se