regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Utvecklingsområden

Region Östergötland ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna i länet. Uppdraget är att stärka Östergötlands tillväxt och attraktivitet inom flera olika områden.