regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kultur­

Utifrån de regionala kulturpolitiska målen och den regionala kulturplanen utvecklar Region Östergötland kulturområdet. Regionen fördelar regionala och statliga medel till både kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. Dessutom stöttar Region Östergötland personer som är verksamma inom kulturområdet med projektbidrag.