regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Konst och kulturområden

Östergötland har ett brett och rikt kulturutbud inom många olika områden. Inom varje konst-och kulturområde finns det verksamheter som agerar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Stärka möjligheten att uppleva och skapa kultur

Region Östergötland arbetar för att utveckla kulturlivet tillsammans med Östergötlands kommuner, det professionella kulturlivet och ideella aktörer. Vi stärker invånarnas möjlighet att uppleva och skapa kultur. Kulturen är också en viktig utvecklingsfaktor för länet.

Kulturaktörer

Flera kulturinstitutioner och organisationer har regionala uppdrag och överenskommelser med från Region Östergötland om att tillgängliggöra kultur i hela länet.

En annan grundsten i ett rikt kulturliv är de professionella kulturskaparna. De finns inom alla konstarter och bildar ofta egna nätverk för att samverka med det offentliga. Men i många fall skulle det regionala och det lokala kulturlivet inte fungera utan ideella krafter. Grunden för Östergötlands kulturliv finns i modellen för kultursamverkan och i den regionala kulturplanen.

Samverkan, uppdrag och stöd

Region Östergötland arbetar med kulturutveckling genom samverkan, strategier och planer, uppdrag och stöd.

Kontakt

Rikard ÅslundVerksamhets- och enhetschefKultur och bildning, Enheten för kultur

Relaterad information