regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Om regional utveckling

Med ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna i länet är uppdraget är att stärka Östergötlands tillväxt och attraktivitet. För att lyckas krävs ett brett samarbete och samverkan inom flera områden. Vi samverkar med aktörer inom länet, med angränsande län, nationellt och internationellt.