regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Uppdraget

Region Östergötland har ett permanent uppdrag från staten att samordna de regionala utvecklingsfrågorna, stärka Östergötlands tillväxt och attraktivitet och leda arbetet med den regionala utvecklingsstrategin i Östergötland, RUS.

Bred roll

I de regionala utvecklingsfrågorna ingår näringsliv, kompetensförsörjning, samhällsplanering, kultur och natur, internationell samverkan och olika typer av stöd och finansiering.

Region Östergötlands roll är vara processledare för och samordna arbetet med det regionala utvecklingsarbetet i Östergötlands län, att verka som inspiratör och samlande kraft för den regionala utvecklingen, men också att vara aktör i vissa av insatserna.

Driva på utvecklingen

Regional utveckling handlar om många olika typer av frågor som berör och påverkar invånarna i Östergötland. Därför arbetar Region Östergötland tillsammans med exempelvis kommunerna i länet, statliga myndigheter och olika organisationer för att kunna utveckla och göra Östergötland mer attraktivt.

Det innebär att regionen ska driva på utvecklingen inom olika områden där många aktörer delar ansvaret. Arbetet sker istället genom ett tydligt regionalt ledarskap som bygger på samverkan med de som bidrar till utvecklingen.

Politisk styrning

De regionala utvecklingsfrågorna är politiskt styrda och hanteras av regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden, på uppdrag av regionstyrelsen.

Regionutvecklingsnämnden Länk till annan webbplats.

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Länk till annan webbplats.

Regionstyrelsen Länk till annan webbplats..

Kontakt

Richard Widén
Richard WidénRegionutvecklingsdirektör