regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Projekt

Region Östergötland både driver och deltar i ett antal utvecklingsprojekt.

Regionala strukturer för validering i Östra Mellansverige

Genom att främja regionala strukturer för validering kan vi bidra till effektivare lösningar för den strategiska kompetensförsörjningen inom länen i Östra Mellansverige.

ProjektKompetensförsörjning

Kvalitetshöjande insatser på Östgötaleden

Projektstödet ges inom ramen för EU:s landsbygdsprogram för att utveckla infrastrukturen för rekreation och turism i landsbygder. Tillväxtverkets prioritering är besöksmålsutveckling inom natur- och kulturturism med särskilt fokus på utveckling av leder för vandring och mountainbike-cykling.

Projekt

Led UT - Ledutveckling Östgötaleden

Projektstödet ges inom ramen för EU:s landsbygdsprogram för att utveckla infrastrukturen för rekreation och turism i landsbygder. Tillväxtverkets prioritering är besöksmålsutveckling inom natur- och kulturturism med särskilt fokus på utveckling av leder för vandring och mountainbike-cykling.

Projekt

Scenen är din - ett projekt för fortbildning för dig som gått ut anpassad gymnasieskola

En utbildning inom olika konstformer för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är nu verklighet i Östergötland.

ProjektKultur

Senast uppdaterad