regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Scenen är din - ett projekt för fortbildning för dig som gått ut anpassad gymnasieskola

En utbildning inom olika konstformer för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är nu verklighet i Östergötland.

Gemensam överenskommelse

Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun har gjort en gemensam överenskommelse om att stötta arvsfondsprojektet ”Scenen är mitt liv!”.

Funktionsrätt Östergötland och Kulturcentrum Öst står bakom initiativet

Bakom initiativet står Funktionsrätt Östergötland i samverkan med föreningen Kulturcentrum Öst som har beviljats drygt 10,2 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden att utveckla en tvåårig konstnärlig utbildning på heltid, för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Ansökningsperioden pågår till och med 2 april

Verksamheten är placerad i Linköping, men studenter från hela Östergötland välkomnas.

– Många i den här gruppen står utan sysselsättning och ytterst få utbildar sig vidare. Det måste vi ändra på. Därför startar vi den här utbildningen som kan skapa fler valmöjligheter och främja mångfald, inkludering och tillgänglighet, säger Agneta Lindqvist, ordförande i Funktionsrätt Östergötland.

Planen är att verksamheten efter projekttiden ska drivas vidare av föreningen Kulturcentrum Öst, i samverkan med Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun.

– Skapandet av ett kulturcentrum för unga med funktionsnedsättning är en unik möjlighet för individen att utveckla sin kulturella och konstnärliga kompetens och bidra till länets kulturliv. Verksamheten ligger helt i linje med Region Östergötlands kulturplan och uppdrag, säger Per Larsson (KD), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

– Den här målgruppen har inte så många möjligheter till sysselsättning och utbildning idag. Genom den här satsningen kan vi ge dem en valmöjlighet som inte enbart kommer vara utvecklande för dem utan för hela länet. Med den här kvalificerade utbildningen kan vi ta tillvara på deras kompetenser samtidigt som vi stärker och utvecklar kulturlivet för alla, säger Patrik Palm (M), kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Norrköpings kommun.

– Det här är ett projekt som tydligt visar på styrkan i bred samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer. Det arbete vi gjort tillsammans har nu resulterat i att vi får en ny utbildning på plats för en målgrupp som tidigare stått utan möjlighet till eftergymnasiala studier inom kulturområdet i Östergötland. Vi är så klart extra glada att platsen är Linköping och hälsar studenter från hela Östergötland välkomna hit, säger Lotta Bäckman (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande i Linköping.

Modellen som utvecklas ska även kunna spridas till andra delar av landet. Region Östergötland, Linköpings och Norrköpings kommuner har efter projekttidens avslut intentionen att fortsatt finansiera verksamheten.

Information

  • Projektägare: Funktionsrätt Östergötland i samverkan med föreningen Kulturcentrum Öst

  • Period:

  • Budget: 10 MSEK

  • Finansiär: Projektmedel från Allmänna arvsfonden och medfinansiering från Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun samt Funktionsrätt Östergötland

  • Deltagare: Elever med examen från särskilt anpassat gymnasium i Östergötland med intresse för estetisk fortbildning.

  • Samverkansparter: Norrköping och Linköpings kommuner samt Funktionsrätt Östergötland