regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Regionala strukturer för validering i Östra Mellansverige

Genom att främja regionala strukturer för validering kan vi bidra till effektivare lösningar för den strategiska kompetensförsörjningen inom länen i Östra Mellansverige.

Projektets mål och fokusområden

Målet med projektet är att gemensamt utveckla regionala strukturer för validering inom de fem länen i Östra Mellansverige. Projektet inriktas på fyra utvalda fokusområden:

  • Regionens (RUA) roll inom validering
  • Validering inom yrkesvux
  • Branschvalidering
  • Kommunikation och information om validering

Bakgrund

Projektet härstammar från tidigare arbete inom Valideringsdelegationen. ​I slutbetänkandet 2019 föreslogs ett sammanhållet och permanent system för validering för att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt.​

Utifrån det skapades bland annat ESF-projektet Valideringslyft, där samtliga regioner ​ i Sverige bidragit till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt system för validering.​

Från och med 1 januari 2023 ändrades skollagen (Lag 2022:912) och förordningen (2022:1106) om vuxenutbildningen som förtydligar huvudmannens ansvar att ​erbjuda validering. ​

Regeringen har även beslutat om en ny valideringsförordning som trädde i kraft den ​1 januari 2023.

Validering – en del av lösningen för kompetensförsörjning

Genom projektet ska vi utveckla effektiva och hållbara regionala strukturer för validering som en del i det regionala kompetensförsörjningsarbetet inom de fem länen i Östra Mellansverige.

Projektet kommer fokusera på att utveckla regional kapacitet kring validering. Detta genom kunskapsunderlag, metoder, stöd och samverkan med de aktörer som bedöms vara väsentliga för att utveckla och förstärka validering.

Projektet pågår från 1 november 2022 och två år framåt.

Information

  • Projektägare: Region Västmanland

  • Period:

  • Finansiär: Tillväxtverket

  • Deltagare: De fem länen i Östra Mellansverige

Finansiering

Kontakt

Annelie IggströmProjektledare ’Regionala strukturer för Validering i ÖMS’Enheten för näringslivsutveckling