regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Utbildning och livslångt lärande

Behoven inom kompetensförsörjningen blir tydligare när utbildningsväsendet och arbetsgivarna samarbetar. Region Östergötland arbetar för att föra samman aktörer och lyfta upp behoven för att få till utbildningar som matchar efterfrågan.

Ett viktigt mål för det regionala kompetensförsörjningsarbetet är att ge människor förutsättningar och möjlighet att utbilda sig under hela livet, för att kunna vara i arbete eller sysselsättning – som anställda eller företagare.

Livslångt lärande

Det finns många vägar till ett livslångt lärande, inte minst är yrkesutbildningar av olika slag viktigt. Region Östergötland är en av huvudmännen bakom Östsvenska Yrkeshögskolan och inom yrkeshögskolorna finns ett brett samarbete i Östergötland. För att samla information om alla yrkesutbildningar för vuxna i regionen driver Region Östergötland, tillsammans med länets kommuner, webbplatsen vuxenstuderaiostergotland.se.

vuxenstuderaiostergotland.se. Länk till annan webbplats.

Vägledning och validering

För att stötta människor i deras vägval är vägledning en viktig del. Region Östergötland arbetar för att höja kompetensen hos alla som arbetar med att vägleda personer till studier och arbete. Eftersom det livslånga lärandet startar tidigt, ger regionen också stöd till unga människors kreativitet och lärande, exempelvis entreprenörskap i skolan, genom föreningarna Framtidsfrön och Ung företagsamhet. En annan viktig del i kompetensförsörjningen är validering, för att lyfta fram och dokumentera människors verkliga kunskap och kompetens.

Region Östergötland samverkar med utbildningsanordnare inom alla dessa områden, framför allt i olika nätverk och projekt där regionen ibland är samordnande och ibland deltagande.

Kontakt

Hanna GustafssonStrateg regional kompetensförsörjningEnheten för näringslivsutveckling