regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kompetens­­försörjning

Att samla berörda aktörer, föra en löpande dialog om behoven och initiera insatser som bidrar till en bättre regional kompetensförsörjning.