regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Projektfinansiering ESF+

Europeiska socialfonden ger stöd till insatser för kompetensutveckling, sysselsättning och integration på arbetsmarknaden. Region Östergötland har uppdraget att ta fram handlingsplaner och stötta aktörer som vill genomföra insatser och söker finansiering från ESF+.

Region Östergötland har tillsammans med Region Uppsala län, Region Sörmland, Region Örebro län samt Region Västmanland tagit fram en regional handlingsplan för ESF+ i Östra Mellansverige. Den beskriver hur det nationella ESF-programmet bör genomföras på lokal och regional nivå i de fem länen och är en vägledning för alla som söker stöd för insatser.

Insatserna ska bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv genom att främja det livslånga lärandet och öka möjligheten till sysselsättning eller studier för alla arbetssökande.

Region Östergötland ger information om regionala utvecklingsbehov till dig som planerar att ansöka om medel hos ESF-rådet.

Kontakt

Catherine SzaboStrategEnheten för näringslivsutveckling