regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Prognoser och statistik

Statistik och analyser är viktigt för att förstå kompetensläget i regionen. Region Östergötland tar kontinuerligt fram statistik som beskriver och analyserar nuläge och utvecklingstrender inom kompetensförsörjningen, både i länet och i enskilda kommuner.

Regionala analyser och kunskapsunderlag en grund för kompetensförsörjningsarbetet och ger en helhetsbild av de regionala kompetensbehoven i Östergötland. Rätt kunskap om läget, nu och i framtiden, ger förutsättningar att utforma och genomföra insatser inom till exempel utbildning, matchning, inkludering och validering.

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Region Östergötlands utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Länk till annan webbplats. visar tillgången och efterfrågan på utbildad arbetskraft inom olika områden fram till år 2035 i Östergötland. Prognoserna är beräknade för 51 olika utbildningar. Syftet är att ge en bild av kompetensläget i framtiden och lyfta fram de obalanser på arbetsmarknaden som kan uppstå.

Statistik om utbildning i Östergötland

Utbildning i Östergötland Länk till annan webbplats. är ett verktyg med statistik över hur många inom olika utbildningsformer som har behörighet, tar examen, är etablerade på arbetsmarknaden samt hur stor del som arbetar med det man är utbildad till (matchning). Verktyget innehåller statistik för grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola.

Kontakt

Hanna GustafssonStrateg regional kompetensförsörjningEnheten för tillväxt och marknadsföring