regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

För yrkesverksamma kulturskapare

Det är viktigt att konstnärsyrket är tillgängligt för alla oavsett socioekonomisk bakgrund och att fler konstnärer ska kunna etablera sig i hela landet. Boende i Sverige ska kunna ta del av olika kulturella uttryck och ha möjlighet att delta i kulturliv oavsett var man bor

Insatser för förbättrade villkor

De senaste åren har insatser för förbättrade villkor för det konstnärliga skapandet lyfts från flera håll för att fler konstnärer ska kunna leva på sitt yrke och för att ge ungdomar bättre förutsättningar att välja konstnärsyrket. Det gäller insatser som handlar om att finansiering och möjligheter till kompetensutveckling som underlättar för professionell kulturskapare att verka och livnära sig på konst och kultur.

Vad det innebär på lokal och regional nivå

På lokal nivå innebär att se hur de lokala förutsättningarna för konstnärligt skapande kan utvecklas i samverkan med regionala resurser och utveckla en stärkt regional struktur.
Region Östergötland arbetar för att skapa goda förutsättningar för länets konstnärer inom alla uttryck.

Här ska arbetsförhållanden vara goda, upphovsrätt värnas och skälig ersättning betalas. Det ska finnas stöd för projekt och möjligheter till kompetensutveckling. Det ska finnas en långsiktig plan för finansiering och utveckling av de olika konstområdena. Konstnärer ska se Östergötland som en attraktiv region att bo och verka i.

Region Östergötlands roll

Region Östergötlands politik för konst och konstnärer ska vara öppen och inkluderande och skapa förutsättningar för konstnärlig frihet, förnyelse och kvalitet. Politiken ska även ta höjd för den utveckling som sker när det kommer till nya genrer, professioner och konstuttryck. En särskild uppmärksamhet krävs för att inkludera och stödja utvecklingen av konstuttryck som skapas i gränsland mellan redan kända och etablerade uttryck och genrer.

Verksamhetsutveckling för dig som är yrkesverksam kulturskapare!

Organisk Process Metod - OPM
Höst 2024

För yrkesverksamma kulturskapare inom främst bild och form, slöjd,
litteratur, cirkus, dans, musik och teater.

När: 10 sept, 24 sept, 3 dec 2024

Dessutom en digital träff som planeras in mellan träff 2 och 3.

Tid: kl. 09.30 - 15.00

Var: Hemslöjdsgården, Storgatan 41 i Linköping

Inbjudan som pdf Pdf, 234.8 kB.

 

Anmälan: senast den 28 april

Relaterad information

Konstnärsguiden Länk till annan webbplats. - om trygghetssystem, skatter och företagande för dig som är yrkesverksam konstnär

KLYS Länk till annan webbplats. – en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare

Kulturella och kreativa branscher - kulturskapande företag eller företag med kreativa processer som affärsidé eller råvara.

Centrumbildningarna Länk till annan webbplats.

Verksamt Länk till annan webbplats. - vad gäller inom företagande för vissa branscher

Musiken, AI oh upphovsrätten Pdf, 6.6 MB. - rapport om Artificiell intelligens i musik och dess relation till dagens lagstiftning