regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kulturella och kreativa branscher

konsertscen

Kulturella och kreativa näringar består av företag med kulturskapande eller har kreativa processer som sin affärsidé eller som sin råvara.

Hit räknas också företag som bygger vidare på andras skapande, exempelvis genom distribution och handel eller genom utveckling av digitala tjänster med kulturellt innehåll.

De som brukar räknas hit enligt Tillväxtverkets definition är:

 • arkitektur
 • form och design
 • film
 • konst
 • mode
 • litteratur
 • musik
 • scenkonst
 • måltid
 • spel och media
 • turism och besöksnäring
 • upplevelsebaserat lärande

De senaste åren har Tillväxtverket fått tydligt uppdrag att undersöka, sammanställa statistik och analysera denna typ av företag, och ger ut Kreametern med statistik för området.

För tips och råd om företagsformer, avtal med mera, se Konstnärsnämndens företagsplanering i filarkivet, KLYS webbplats och verksamt.se.

KLYS Länk till annan webbplats.

verksamt.se. Länk till annan webbplats.

Inom det regionala näringslivsutvecklingsarbetet finns East Sweden Business Region och Företagsjouren, som struktur för att främja regionens företag.

East Sweden Business Region Länk till annan webbplats.

Företagsjouren,

EU-program som stöttar kulturella och kreativa sektorer

Kreativa Europa är EU-programmet till stöd för de kulturella och kreativa sektorerna. Under perioden 2021-2027 kommer programmet att investera i åtgärder inom dessa sektorer och hjälpa dem bli mer digitala, gröna, motståndskraftiga och inkluderande. Budgeten för den totala perioden är 2,44 miljarder Euro.

Vill du se goda exempel på svenska projekt och aktörer som utvecklats med ekonomiska medel från programmet, kika på den här filmen från den svenska desken (Kulturrådet och Svenska filminstitutet):

Kreativa Europa: sju projekt i fokus Länk till annan webbplats.

Kontakt

Cecilia Hunnershage SandgrenStrateg näringslivsutvecklingEnheten för näringslivsutveckling
Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur
Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur
Karin JerneldStrateg bild och formEnheten för kultur