regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Besöksnäring

Genom Visit Östergötland marknadsförs länet som ett attraktivt besöksmål både nationellt och internationellt.

Besöksnäringen är en viktig del för utvecklingen i Östergötland.

Därför arbetar Region Östergötland för att utveckla besöksnäringen och marknadsföra länet som ett attraktivt besöksmål, både nationellt och internationellt.

I det arbetet ingår både att marknadsföra regionen och att utveckla besöksnäringen som bransch genom att stötta de aktörer som verkar i den.

Stärkt attraktivitet

Region Östergötland marknadsför Östergötland gentemot potentiella besökare för att stärka regionens attraktivitet som besöksmål, nationellt och internationellt. Det sker framför allt genom olika former av samarbeten och kampanjer. Nationellt används varumärket Visit Östergötland Länk till annan webbplats. i marknadsföringsarbetet.

Stöd till företag

För att stärka besöksnäringen arbetar Region Östergötland med att stötta och utveckla företagen i branschen. Länk till annan webbplats. Det sker genom olika projekt för att stärka exempelvis kompetensutveckling, digitalisering och affärsutveckling i besöksnäringen. Det sker också genom olika former av finansieringsstöd.

Regional besöksnäringsstrategi

Det övergripande målet i den regionala besöksnäringsstrategin Länk till annan webbplats. är att fokusera Region Östergötlands arbete så att det stärker hela Östergötlands besöksnäring och ökar regionens attraktivitet.

Strategin har tre delmål

  1. att öka antal övernattande besökare september till maj
  2. att öka lönsamheten för besöksnäringens aktörer
  3. att stärka Östergötlands attraktivitet som en plats att besöka, bo och verka på för alla oavsett bakgrund, funktionsförmåga, kön och ålder året runt.

Kontakt

Porträtt av Hanna Nord
Hanna NordStrateg besöksnäring, Visit ÖstergötlandEnheten för näringslivsutveckling