regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Näringslivsutveckling

Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv är grunden för Östergötlands utveckling. Näringslivet driver på den ekonomiska och tekniska utvecklingen och skapar sysselsättning som ger viktiga skatteintäkter till det offentliga.

Skapa goda förutsättningar för företag

Region Östergötland arbetar för att skapa goda förutsättningar för företag i Östergötland att växa. Det sker bland annat genom olika utvecklingsprojekt, men också genom att arbeta med andra viktiga faktorer för tillväxt – som en god kompetensförsörjning, ett innovativt företagsklimat och ett fungerande system för kommunikationer och transporter.

Stöd till företag

Region Östergötland är delägare i Almi Företagspartner AB som stöttar företag med bland annat lån och affärsutveckling. Regionen samordnar också nätverket East Sweden Business Region (ESBR), som samlar offentliga organisationer som verkar för att företag ska växa. På nationell nivå och EU-nivå jobbar Region Östergötland för att skapa en överblick över aktuella utlysningar av projektmedel och dra tillväxtresurser till regionen.

Almi Företagspartner AB Länk till annan webbplats.

East Sweden Business Region  Länk till annan webbplats.

Entreprenörskap för unga

Region Östergötland stöttar också föreningarna Framtidsfrön och Ung företagsamhet, där barn och ungdomar i skolan får prova entreprenörskap för att de senare i livet ska se det som en möjlighet.

Framtidsfrön Länk till annan webbplats.

Ung företagsamhet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Malin ThunborgVerksamhetschefEnheten för näringslivsutveckling