regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Innovation

Innovationer är avgörande för att stärka regionens förnyelseförmåga och näringslivets konkurrenskraft. Östergötland har ett starkt, innovativt företagsklimat och Region Östergötland stöttar den utvecklingen på olika sätt.

Innovationsstöd

Region Östergötland bidrar till att stärka innovationsförmågan i regionen på många nivåer och på olika sätt. Det handlar om allt från enskilda projekt till långsiktiga initiativ för att samla regionens aktörer. För att lyfta vikten av innovation arrangerar Region Östergötland, i samverkan med en rad andra organisationer, bland annat East Sweden Innovation Week vecka 45 varje år. En vecka fylld av arrangemang med fokus på innovation och entreprenörskap.

East Sweden Innovation Week

Viktiga innovationsmiljöer

De regionala innovationsmiljöerna samlar företag, akademi och det offentliga för att driva affärsutveckling och nyskapande för en hållbar tillväxt. Region Östergötland spelar en viktig roll för utveckling och finansiering av den samverkan som sker inom och mellan olika innovationsmiljöer i regionen – som exempelvis olika nätverk, kluster, inkubatorer, forskningsparker – och även universitet och högskolor.

Smart specialisering

Östergötland har strategi, Smart specialisering, där fem styrkeområden har definierats. Inom samtliga områden har Östergötland framstående företag och eller en framgångsrik forskning, som ger regionen en ledande position. Östergötlands fem styrkeområden är

  • Effektiv logistik
  • Miljönytta som affär
  • Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system
  • Simulering, visualisering och bildanalys
  • Avancerade material

Smart specialisering

Kontakt

Malin ThunborgVerksamhetschefEnheten för näringslivsutveckling