regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Näringsliv och innovation

Region Östergötland arbetar för ett näringsliv med stark konkurrenskraft och stor bredd som kan skapa arbetstillfällen för människor i länet.