regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Investering och etablering

Östergötland har som region stor potential och attraherar både investerare, företag och enskilda personer att etablera sig i och stanna kvar i. Region Östergötland driver ett långsiktigt och brett arbete kring investering och etablering i regionen.

Det investeringsfrämjande arbetet delas in i tre områden

Attrahera - Att attrahera internationella företag att investera i Linköping/Norrköping, proaktivt och reaktivt arbete

Etablera - Att svara på förfrågningar och vara ett stöd under etableringen av en internationell investering

Behålla - Att ha en dialog med befintliga och nya utländskt ägda företag efter en etablering för att behålla och skapa följdinvesteringar, retain & expand

Drivkraften bakom en investering

Inom det investeringsfrämjande arbetet delar man upp olika typer av investeringar utifrån dess drivkraften bakom en investering.

Kunskapsdrivna – genom en etablering vill man nå ny kompetens och för företaget viktig kunskap

Resursdrivna – en etablering som kräver stor mängd yta och el

Marknadsdrivna – företaget vill genom en etablering nå en ny marknad

Välkomnar samarbete med både företag och kommuner

Region Östergötland har avtal med Business Sweden vilket innebär att vi ingår i deras nätverk, olika projekt deras investerings- och etableringsfrämjande arbete - länk till Business.

Är du intresserad av att samarbeta med Region Östergötland kontakta Marianne Lind

Senast uppdaterad

Kontakt

Marianne LindHandläggareEnheten för tillväxt och marknadsföring