regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Regional marknadsföring

Region Östergötlands uppdrag är att marknadsföra Östergötland som en attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Det görs framförallt genom två varumärken, East Sweden och Visit Östergötland

East Sweden

East Sweden Länk till annan webbplats. är ett varumärke som används för att profilera Östergötland och attrahera invånare och företag till regionen. Östergötland ska vara en inspirerande region att leva och verka i.

Region Östergötland ansvarar för arbetet med East Sweden i nära samarbete med bland annat näringslivet, kommuner, Linköpings universitet och Östsvenska handelskammaren.

Visit Östergötland

Region Östergötland har uppdraget att stärka Östergötlands attraktionskraft och utveckla regionens besöksnäring. För att marknadsföra Östergötland mot nationella besökare används varumärket Visit Östergötland Länk till annan webbplats..

I besöksnäringsstrategin som uppdaterades 2021 är det Region Östergötland som ansvarar för den regionala rollen.

Det övergripande målet för besöksnäringsstrategin är att fokusera Region Östergötlands arbete så att det stärker hela Östergötlands besöksnäring och
ökar regionens attraktivitet.

Senast uppdaterad

Kontakt

Malin ThunborgEnhetschefEnheten för tillväxt och marknadsföring
Marie KarlssonHandläggareEnheten för tillväxt och marknadsföring
Porträtt av Hanna Nord
Hanna NordStrateg besöksnäring, Visit ÖstergötlandEnheten för tillväxt och marknadsföring