regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Regional besöksnäringsstrategi

Det övergripande målet för besöksnäringsstrategin är att fokusera Region Östergötlands arbete så att det stärker hela Östergötlands besöksnäring och ökar regionens attraktivitet. De tre delmålen fokuserar på att öka antal övernattande besökare september till maj, ökad lönsamhet för besöksnäringens aktörer samt att stärka Östergötlands attraktivitet som en plats att besöka, bo och verka på för alla oavsett bakgrund, funktionsförmåga, kön och ålder året runt. Arbetet kommer att fokusera kring sju strategiska prioriteringar.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2021

Kategori: Näringsliv och innovation, Besöksnäring