regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

East Sweden Business Region ESBR

Samarbete för att underlätta vardagen för regionens företagare och främja innovation och idéutveckling.

En gemensam regional plattform

De offentliga aktörer som arbetar med tillväxtfrågor i Östergötland samarbetar i en gemensam regional plattform, East Sweden Business Region (ESBR). East Sweden Business Region ska hjälpa företag att få en bild av alla de möjligheter till stöd som finns.

East Sweden Business Region (ESBR) Länk till annan webbplats.

Plattform med över 50 företagsfrämjande organisationer

Plattformen koordineras av Region Östergötland och består av över 50 företagsfrämjande organisationer. I nätverket ingår bland annat länets 13 kommuner, Linköpings universitet, regionens innovationsmiljöer, science parks och kluster, företagsinkubatorn LEAD, Nyföretagarcentrum och Almi Företagspartner. Näringslivet representeras genom Östsvenska handelskammaren, Företagarna och Skill.

Underlätta för regionens företag och främja innovation och idéutveckling

Det övergripande syftet för samarbetet inom ESBR är att underlätta vardagen för företagare och främja innovation och idéutveckling. Tanken med East Sweden Business Region, ESBR, är att företag som vill starta, utvecklas eller växa inte ska behöva leta efter vilket stöd det offentliga kan erbjuda, utan enkelt kunna få en samlad bild av de erbjudanden och aktiviteter som finns.

Kontakt och lotsning

Du som företagare och entreprenör kan kontakta Länk till annan webbplats. vilken organisation som helst i nätverket och bli lotsad vidare till rätt stöd, beroende på hur behoven ser ut.

Kontaktpersoner i kommunerna Länk till annan webbplats.

För att hjälpa företagen rätt finns också ESBR-guiden som kan ge guidning och stöd.

ESBR-guiden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Cecilia Hunnershage SandgrenStrateg näringslivsutvecklingEnheten för näringslivsutveckling

Broschyrer för utskrift