regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kollektivtrafik

Region Östergötland ansvarar för all kollektivtrafik i länet och har rollen att som regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik.