regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Politisk styrning

Region Östergötland är regionalkollektivtrafikmyndighet.

Ansvar

Region Östergötland ansvarar för all kollektivtrafik i länet och har rollen att som regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ansvarar för regionala utvecklingsfrågor inom samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, landsbygdsutveckling samt energi och klimat.

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Länk till annan webbplats.

Uppdrag av regionfullmäktige

Frågorna hanteras av trafik- och samhällsplaneringsnämnden på uppdrag av regionfullmäktige. Region Östergötland ansvarar för övergripande mål och prioriteringar inom kollektivtrafiken.

Regionfullmäktige Länk till annan webbplats.