regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kulturstöd

konsertscen

Region Östergötland avsätter årligen medel till stöd av projekt och verksamheter med syfte att stärka tillgängligheten till kultur i länet och till stöd för länets yrkesverksamma kulturskapare.

Utgångspunkten är att alla människor ska ha möjlighet att ta del av kulturella upplevelser på lika villkor. Denna princip genomsyrar all verksamhet och präglas av värden som jämställdhet, tillgänglighet och mångfald.

För alla stöd och stipendier gäller följande:

  • Inkluderar alla former av konst och kultur.
  • Avser föreningar, andra organisationer och professionella aktörer.
  • Den sökande måste bo och/eller vara verksam i Östergötland.

Detaljerad information finns tillgänglig under respektive stöd

Kulturstöd att söka

Bredda deltagande och öka spridning

Ansökningsperiod: 1 februari – 4 mars

Stödet syftar till att aktivt främja aktörer som arbetar för att nå ut till bredare eller nya målgrupper. Breddperspektivet strävar efter att skapa utrymme för en mångfald av kulturuttryck och främja gränsöverskridande samverkan mellan olika kulturella uttryck eller andra samhällsområden. En ökad spridning kan innebära geografisk utvidgning, överbryggande av socioekonomiska klyftor och förbättrad tillgänglighet

Konstnärlig utveckling och främja kvalitet

Ansökningsperiod: 1 februari – 4 mars

Stödet syftar till att främja kulturell och konstnärlig mångfald bland yrkesverksamma kulturskapare, både när det gäller deras konstnärliga utveckling och deras arbetsvillkor. Insatser kan innebära att skapa förutsättningar för konstnärligt utbyte och utveckling, exempelvis genom att bredda eller fördjupa kompetensen samt utforska nya konstnärliga uttrycksformer.

Arrangörsbidrag

Ansökningsperiod: löpande under året

Bidraget omfattar alla konst-och kulturformer och kan stötta arrangemang som innebär ett möte mellan publik och professionell kultur. Är arrangemanget för en vuxen publik måste det vara offentligt, är målgruppen barn/unga kan arrangemanget även ske internt på till exempel en skola.

Ideella finska föreningar

Ansökningsperioder:

Ideella finska föreningar kan söka stöd från Region Östergötland för insatser som främjar kultur, kulturarv och finska språket.

Stipendier och priser

Kulturstipendier

Ansökningsperiod: hösten 2024

Årets konsthantverkare

Ansöknings-/nomineringsperiod: till och med 10 maj

Kontakt

Anna LjungDansutvecklareEnheten för kultur
Helena AgnemarLitteraturutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Jessica Rezko Cirkus- och dansutvecklareEnheten för kultur
Karin JerneldStrateg bild och formEnheten för kultur
Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur
Peter ÅkessonBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur
Sebastian SasFilmutvecklareEnheten för kultur, Film i öst

Kalender

Juli 2024
ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31