regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kulturstipendier

2023 års kulturstipendiater. Ninos Josef, Carolin Björk, Nicole Edensbo, Leonard Vincent Rode, Josefine Harrius tog emot priset åt Caroline Harrius Anna Johansen. Med på bilden är också Per Larsson, Richard Åslund, Nils Bapt.
2023 års kulturstipendiater. Ninos Josef, Carolin Björk, Nicole Edensbo, Leonard Vincent Rode, Josefine Harrius tog emot priset åt Caroline Harrius Anna Johansen. Med på bilden är också Per Larsson, Richard Åslund, Nils Baptiste Regionfullmäktiges ordförande.

Region Östergötland delar varje år ut kulturstipendier. De kan sökas inom alla konst- och kulturområden och är riktade till professionella aktörer. Syftet är att stötta dem som är verksamma i länet och även uppmuntra till att bo och verka här, för att på så sätt bidra till att stärka Östergötland som kulturlän.

Kulturstipendier 2024

Vi arbetar aktivt med att definiera förutsättningarna för årets kulturstipendier, som kommer att presenteras under hösten 2024.

Du kommer hitta information här på webben och på Region Östergötlands Kulturenhets officiella Facebooksida.

Stipendieformer

Region Östergötlands arbetsstipendium är avsett att ge professionella kulturskapare ekonomi och möjlighet att utan avbrott få tid att arbeta med konstnärlig utveckling av idéer, och ge tillfälle till nyskapande och kreativa språng inom ett specifikt konstnärligt verksamhetsområde.

Stipendiet utdelas till en person som är professionellt verksam eller bosatt i Östergötland, och har tydlig koppling eller anknytning till länet samt bidrar till att utveckla och förnya kulturlivet genom sitt konstnärliga skapande.

Summan för stipendiet är 100 000 kr

Kulturstipendium utdelas till professionella kulturutövare eller en grupp av professionella utövare som tillför regionen konstnärliga och kulturella kvaliteter genom sitt konstnärliga arbete. Särskild vikt läggs på personeri början av sin karriär.
Stipendiet delas ut till fyra enskilda personer, alternativt kan ett stipendium delas ut till två personer som arbetar tillsammans.

Summan per stipendium är 40 000 kr.

Stöd till nyskapande projekt syftar till att främja och stimulera förnyelsearbetet inom kulturlivet och avser projekt som är kulturellt och konstnärligt nyskapande och/eller projekt som syftar till att utveckla nya metoder och processer.

Nyskapande projekt riktar sig till projekt som ligger i skärningspunkten mellan olika professioner och uttryckssätt. Områdesinriktningen görs för att kunna nå ut till fler kulturyttringar.

Stödet till nyskapande projekt kan tilldelas alla konst-och kulturområden, aktörer och arbetsmetoder. Stipendiet kan ges till projekt som vill utforska nya metoder och arbetssätt, eller som har en färdig projektidé som man vill genomföra.

Stödet till nyskapande projekt kan tilldelas alla konst-och kulturområden, aktörer och arbetsmetoder.

Summan för nyskapande projekt är 50 000 kr.

Vem kan få stipendium

Kulturstipendier och kulturpris delas i första hand ut till verksamma enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta, har verksamhet eller anknytning till länet/regionen och som förnyar eller utvecklar kulturlivet genom konstnärligt skapande.

Det tas hänsyn till följande kriterier

 • Verksam/bosatt inom Östergötland och/eller har en tydlig verksamhet med anknytning till länet
 • Konstnärlig kvalité
 • Professionellt konstskapande

När alla ansökningar inkommit bereds de av internt sakkunniga inom varje konstområde. Ansökningar som inte uppfyller riktlinjerna sorteras bort. Ansökningarna bereds sedan av en extern sakkunniggrupp som består av:

 • Jesper Bergom Larsson, filmproducent, produktionsledare, tidigare filmkonsulent på Svenska filminstitutet.
 • Nisti Stêrk, producent, manusförfattare och skådespelerska. Har bland annat skrivit och producerat teater, radiokrönikor och böcker samt varit ordförande för WIFT (Women In Film and Television).
 • Johanna Strand, konstnär, formgivare och designer. Utbildad vid Beckmans Designhögskola och på Konstfack.

Den externa sakkunniggruppen föreslår vilka som tilldelas årets stipendier.

Beslutet fastställs sedan i Regionutvecklingsnämnden i augusti.

Utdelning av stipendier görs under Regionfullmäktige i oktober/november.

Innan du ansöker var noga med att läsa igenom riktlinjerna för kulturstipendierna.

Du skickar in en (1) ansökan som gäller för både arbetsstipendium samt för kultur- och utvecklingsstipendium.

Det är ett ansökningsförfarande till båda stipendieformerna och betyder att du genom en (1) ansökan har chans på både arbetsstipendium och kultur- och utvecklingsstipendium.

Inriktningen för Nyskapande projekt är projekt som ligger i skärningspunkten mellan olika professioner och uttryckssätt, dvs gränsöverskridande projekt.
Du skickar in en (1) ansökan som enbart gäller för Nyskapande projekt.

Du får gärna bifoga en bilaga till din ansökan. Viktigt är att du följer de riktlinjer som är uppställda för hur bilagorna ska se ut. Detta för att underlätta ärendehantering samt arbetsprocess.

Riktlinjer för bilagor:

 • Bilagan ska vara ett dokument om max 3 A4 sidor i PDF-format
 • Hänvisning till film, musik, hemsidor mm ska läggas som länkar i PDF-dokumentet
 • Länkar till musik, film mm ska vara fungerande året ut
 • Bilagan ska ges samma diarienummer som ansökan
 • Finns budget för projektet som ansökan avser ska den finnas med i bilagan.

Bilagor skickas in separat via e-post till: registrator@regionostergotland.se

Märk bilagorna med diarienumret som du får vid din ansökan.

Kontakt

Anna LjungDansutvecklareEnheten för kultur
Helena AgnemarLitteraturutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Jessica Rezko Cirkus- och dansutvecklareEnheten för kultur
Karin JerneldStrateg bild och formEnheten för kultur
Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur
Sebastian SasFilmutvecklareEnheten för kultur, Film i öst