regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kulturplan för Östergötland

Kulturplan för Östergötland 2020-2023 är Region Östergötlands strategiska
dokument för hur kulturområdet ska utvecklas. Vi önskar att denna plan ska leverera
inspiration, kunskap och framåtblick. Kulturplanen ger oss gemensam bas och fakta,
samtidigt som den anger färdriktning för konsten och kulturen.

Den regionala kulturplanen är framtagen i samverkan med länets samtliga tretton
kommuner och i samråd med professionella kulturskapare, idéburen sektor och
civilsamhälle.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2019

Kategori: Kultur

Kontakt

Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur
Rikard ÅslundVerksamhets- och enhetschefKultur och bildning, Enheten för kultur