regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra verksamhet inom konst/kulturområden såsom dans, design, slöjd, musik, teater, bild och form, film, litteratur, bildning och kulturarv.Till grund för kulturstipendierna ligger Kulturrådets nationella kulturpolitiska mål, Östergötlands kulturplan samt Regionalt utvecklingsprogram fram till år 2030.

Dokumentet beskriver vilka uppfyllda kriterier som krävs för att bli stipendiat och vilka olika typer av stipendier som finns.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2019

Kategori: Kultur, Stöd och finansiering