regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Ideella finska föreningar

Ideella finska föreningar kan söka stöd från Region Östergötland för insatser som främjar kultur, kulturarv och finska språket.

Främja och stärka möjligheter att behålla arvet

Region Östergötland är tillsammans med tre kommuner i länet finskt förvaltningsområde för det finska språket. Som en del i det arbetet vill vi främja och stärka den finska minoritetens band till finska språket och kulturen genom att utlysa ett sökbart bidrag för finska föreningar i länet.

För 2024 kommer det att finnas två ansökningsperioder: 2 feb till 1 mars och 23 aug till 20 sep.

 • Finska ideella föreningar som är verksamma i Östergötland eller för projekt som avses att äga rum i Östergötland.
 • Ansökan från enskilda utövare (fysisk person) beviljas inte.

 • Stödet kan sökas för tidsbegränsade kulturinsatser/kulturarrangemang som ger finsktalande minoriteterna möjlighet att behålla och utveckla sin kultur, sitt kulturarv och för att stärka och främja minoritetsspråket.
 • Vi prioriterar kulturinsatser eller kulturarrangemang som främjar barn och ungas möjlighet att utveckla sin kultur, sitt kulturarv eller språk.
 • Aktiviteten eller arrangemanget ska ske under 2024.
 • Maxbelopp per ansökan och förening är 15 000 kronor.

 • Ansökningstiden är 2 februari till 1 mars respektive 23 augusti till 20 september 2024.
 • Kontakta gärna regionala tjänstepersoner för att diskutera projektet innan du skickar in ansökan.
 • Länk till ansökningsformuläret kommer att finnas här under ansökningstiden.
 • När du ansöker ska du skicka med en kort beskrivning av hur medlen är tänkta att användas.
 • Till ansökningsformuläret

Marknadsföring

Ta del av vad som gäller vid marknadsföring av projektet: Detta gäller när du fått kulturstöd

Vid offentliga aktiviteter ska det framgå att den stöds av Region Östergötland.
Ladda ner Region Östergötlands logotyp Länk till annan webbplats..

Redovisning

Senast tre månader efter avslutat projekt ska du lämna in en redovisning. Redovisningen skickas in, enligt fastställt formulär, till biblioteksutveckling@regionostergotland.se

Ladda ned redovisningsblanketten här Pdf, 314.6 kB.

Kontakt

Peter ÅkessonBiblioteksutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur