regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Detta gäller när du fått kulturstöd

När du eller din verksamhet söker och beviljas bidrag ska du kontrollera vilka krav för återrapportering som gäller.

Visa att projektet har fått stöd från Region Östergötland

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras med bidrag från Region Östergötland. På så sätt medverkar din verksamhet till att invånarna får kännedom om att regionala skattemedel bidrar till kulturlivet i Östergötland.

Ladda ner Region Östergötlands logotyp. Länk till annan webbplats.

Vid filmprojekt/event ska logotypen för Film i Öst vara synlig.

Logotyp för Film i Öst Länk till annan webbplats.

Redovisning

I våra riktlinjer för redovisning av kulturstöd finns mallar och stöd i hur du ska redovisa stödet du har fått.

Riktlinjer för redovisning av kulturstöd