regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Konstnärlig utveckling och främja kvalitet

Kulturstöd som ska främja kulturell och konstnärlig mångfald med yrkesverksamma kulturskapare i deras konstnärliga utveckling och arbetsvillkor.

Insatser kan handla om att skapa förutsättningar för konstnärligt utbyte och utveckling, exempelvis genom breddad eller fördjupad kompetens och nya konstnärliga uttryck.

Ansökningsperiod 1 februari - 4 mars

Stödet kan sökas av

 • juridiska personer, som organisationer, föreningar med flera.
 • enskilda individer - då utgår stödformen som ett stipendium.

Aktörer med regionalt uppdrag som finansieras inom kultursamverkansmodellen kan inte söka stödet.

Hänsyn tas till om sökande under senaste året erhållit stöd från Region Östergötland. Vid fördelningen av stödet strävar vi efter en bred representation av sökande gällande kulturuttryck och geografisk spridning samt en inkluderande representation gällande kön, ålder etc.

Yrkesverksamma kulturskapare i andra regioner bistår Region Östergötland i urvalsprocessen av ansökningarna.

Kriterier för stödet

Att uppfylla Region Östergötlands beslutade definition av yrkesverksamma kulturskapare, samt bo och/eller vara verksam i Östergötland.

För juridiska personer som sökande gäller att projektet ska gynna konstnärliga yrkesutövare i Östergötland.

I bedömningen tas hänsyn till följande perspektiv inom konstnärlig höjd, kreativitet och kvalitet:

 • originalitet
 • hantverksskicklighet
 • angelägenhet
 • kontext; i ett större sammanhang, samverkan, att nå ut med det konstnärliga uttrycket
 • utveckling av konstnärskapet

Stödet för Konstnärlig utveckling och främja kvalitet söker du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk öppnas i nytt fönster/flik).

Logga in med e-legitimation (BankID eller FrejaID). Du måste kunna identifiera dig digitalt för att kunna logga in på e-tjänsten och göra en digital ansökan. Du använder alltid din e-legitimation när du loggar in på vår e-tjänst.

I e-tjänsten kan du:

 • ansöka om stöd
 • se dina ansökningar som är registrerade hos oss
 • följa ditt ärende med beslut
 • redovisa ditt stöd

Ansök i god tid: Sista ansökningsdagen kan det vara hög belastning på vårt ansökningssystem.

Stöd för samma projekt kan ges maximalt tre gånger från denna stödform. Ansökan ska lämnas för ett år i taget.

Har du fått stöd och förutsättningarna förändras ska du kontakta Region Östergötland.

Region Östergötland kan ändra, häva eller återkräva det utbetalda stödet om:

 • verksamheten eller projektet inte bedöms bedrivas enligt beviljad ansökans förutsättningar.
 • projektets finansiering har ändrats.
 • stödet har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift.
 • stödet inte har använts för det ändamål som låg till grund för det som beviljades.
 • mottagaren inte har lämnar in en korrekt redovisning utifrån Region Östergötlands rapporteringsönskemål.

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras med stöd från Region Östergötland.

Region Östergötlands logotyp Länk till annan webbplats.

Vid filmprojekt/event skall logotypen för Film i Öst vara synlig. Film i Östs logotyp Länk till annan webbplats.

Redovisning av kulturstöd ska lämnas senast tre månader efter avslutat projekt/produktion.

Du loggar in i e-tjänsten Länk till annan webbplats. och redovisar ditt stöd.

För enskilda individer som erhållit stödformen som ett stipendium gäller ej redovisningskrav.

Under 2024 avsätter Region Östergötland 1 MSEK för denna stödform.

Kontakt

Anna LjungDansutvecklareEnheten för kultur
Helena AgnemarLitteraturutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland
Jessica Rezko Cirkus- och dansutvecklareEnheten för kultur
Karin JerneldStrateg bild och formEnheten för kultur
Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur
Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur
Sebastian SasFilmutvecklareEnheten för kultur, Film i öst

Relaterad information