regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Stöd att söka

Inom regional utveckling finns olika stöd- och samarbetsformer.

Fråga oss gärna om utlysningar och ansökningsperioder.

Affärsutvecklingscheckar är ett stöd till små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Checkarna är på 50 000–250 000 kronor och får motsvara maximalt hälften av kostnaderna för ditt projekt. Checkarna är för företag som:

  • vill växa.
  • har 2-49 anställda.
  • har en lägsta omsättning på 3 miljon SEK (och högst 10 miljoner EUR).
  • har sin ekonomi i ordning.

Allmänna villkor för affärsutvecklingscheckar

Läs mer på ALMI´s hemsida Länk till annan webbplats.

Stöd kan ges till barn- och ungdomsorganisationer för att ge barn och unga möjlighet att själva organisera sig utifrån sina egna idéer, intressen och förutsättningar och ge förutsättningar för att på den lokala nivån skapa träffpunkter för barn- och unga.

Stöd finns att söka i slutet av januari och början av maj varje år.

Stöd som finns att söka inom besöksnäringen Länk till annan webbplats. finns på Visit Östergötlands webbplats. Här hittar du samlade kontaktuppgifter till stödsystemet i Östergötland, tips på affärsutvecklingssystem och aktuella stöd med specifik koppling till branschen.

Stöd inom friluftsliv kan ges till projekt som bidrar till att skapa utveckling av Östgötaleden.

Det kan också ges för tillgänglighetsskapande åtgärder med koppling till Östgötaleden som skapar förutsättningar för friluftsliv och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Region Östergötland ger årligen bidrag inom hälso- och sjukvårdsområdet Länk till annan webbplats. till följande verksamheter:

  • Funktionshindersföreningar
  • Barn- och ungdomsföreningar inom funktionshinderområdet
  • Pensionärsföreningar
  • Övriga ideella föreningar och organisationer

När företaget har hamnat i svårigheter går det att få stöd för att ta sig ur situationen och leva vidare.

Företagsjouren

I Region Östergötlands riktlinjer för det statliga anslaget ”regionala tillväxtåtgärder” prioriteras stöd till utvecklingsprojekt. Regionala investeringsstöd direkt till företag har inte prioriterats. Region Östergötlands riktlinjer beslutas av regionutvecklingsnämnden.

Tillväxtverkets stödområdeskarta visar enbart i vilka delar av landet stöd är tillåtet.

Om ansökan gäller en investering på över 25 miljoner kronor ska ansökan göras hos Tillväxtverket Länk till annan webbplats..

Region Östergötland arbetar bland annat med stöd till företag genom:

Region Östergötland bidrar årligen till projekt och verksamheter som stärker tillgången till kultur i länet och till insatser för länets yrkesverksamma kulturskapare. För att kunna bli beviljad regionalt kulturstöd måste den sökande bo och eller vara verksam i Östergötland.

Utgångspunkten för fördelningen av ekonomiska medel är de nationella kulturpolitiska målen och Region Östergötlands Kulturplan för Östergötland 2020-2023.

Regionala kulturstöd finns inom:


Region Östergötland kan medverka i, starta och stödja projekt som förbättrar förutsättningar för arbete, boende och företagande på landsbygden.

Stöd finns att söka för företag som bedriver dagligvaruhandel på landsbygden.

Det finns transportstöd att söka för företag i skärgården.

Mikrobidraget syftar till ökad tillväxt och mer balanserad regional utveckling. Bidraget är särskilt riktat mot nya och små företag, med max fyra anställda, på landsbygden eller i orter med färre än 7000 invånare.

Företagen ska ha en tydlig ägarvilja och drivkraft att utveckla sina företag.

Senast uppdaterad