regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Stöd att söka

Inom regional utveckling finns olika stöd- och samarbetsformer.

Fråga oss gärna om utlysningar och ansökningsperioder.

Affärsutvecklingscheckar har funnits sedan 2015 delfinansierade genom Tillväxtverket.

Från och med 2024 kommer inte denna finansiering via Tillväxtverket att finnas kvar. Dock kommer Tillväxtverket fortsatt att erbjuda Automationscheckar.

Tillväxtverket Länk till annan webbplats.

Stöd kan ges till barn- och ungdomsorganisationer för att ge barn och unga möjlighet att själva organisera sig utifrån sina egna idéer, intressen och förutsättningar och ge förutsättningar för att på den lokala nivån skapa träffpunkter för barn- och unga.

Stöd finns att söka mellan slutet av januari och början av maj varje år.

Stöd till barn- och ungdomsorganisationer

Stöd som finns att söka inom besöksnäringen finns på Visit Östergötlands webbplats. Här hittar du samlade kontaktuppgifter till stödsystemet i Östergötland, tips på affärsutvecklingssystem och aktuella stöd med specifik koppling till branschen.

Företagsstöd för Östergötlands besöksnäring Länk till annan webbplats.

Stöd inom friluftsliv kan ges till projekt som bidrar till att skapa utveckling av Östgötaleden.

Det kan också ges för tillgänglighetsskapande åtgärder med koppling till Östgötaleden som skapar förutsättningar för friluftsliv och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Stöd inom friluftsliv

Region Östergötland ger årligen bidrag inom hälso- och sjukvårdsområdet till följande verksamheter:

  • Funktionshindersföreningar
  • Barn- och ungdomsföreningar inom funktionshinderområdet
  • Pensionärsföreningar
  • Övriga ideella föreningar och organisationer

Sök förenings- och organisationsbidrag Länk till annan webbplats.

När företaget har hamnat i svårigheter går det att få stöd för att ta sig ur situationen och leva vidare.

Företagsjouren

I Region Östergötlands riktlinjer för det statliga anslaget ”regionala tillväxtåtgärder” prioriteras stöd till utvecklingsprojekt. Regionala investeringsstöd direkt till företag har inte prioriterats. Region Östergötlands riktlinjer beslutas av regionutvecklingsnämnden.

Tillväxtverkets stödområdeskarta visar enbart i vilka delar av landet stöd är tillåtet.

Om ansökan gäller en investering på över 25 miljoner kronor ska ansökan göras hos Tillväxtverket.

Region Östergötland arbetar bland annat med stöd till företag genom:

  • Region Östergötland finansierar och äger 49 procent av Almi Företagspartner Östergötland AB som arbetar med finansiering och affärsutveckling för växande företag.
  • Region Östergötland medfinansierar även Almi Invest där företag kan söka riskkapital.

Tillväxtverket Länk till annan webbplats.

Almi Företagspartner Östergötland AB Länk till annan webbplats.

Region Östergötland bidrar årligen till projekt och verksamheter som stärker tillgången till kultur i länet och till insatser för länets yrkesverksamma kulturskapare. För att kunna bli beviljad regionalt kulturstöd måste den sökande bo och eller vara verksam i Östergötland.

Utgångspunkten för fördelningen av ekonomiska medel är de nationella kulturpolitiska målen och Region Östergötlands Kulturplan för Östergötland 2024-2027.

Regionala kulturstöd finns inom:

Bredda deltagande och öka spridning

Konstnärlig utveckling och främja kvalitet

Arrangörsbidrag

Stöttning av ideella finska föreningar

Region Östergötland kan medverka i, starta och stödja projekt som förbättrar förutsättningar för arbete, boende och företagande på landsbygden. Stöd finns att söka för företag som bedriver dagligvaruhandel på landsbygden. Det finns transportstöd att söka för företag i skärgården.

Stöd inom landsbygd och skärgård

Stöd för kommersiell service på landsbygden

Skärgårdsutveckling och transportstöd

Region Östergötland har beslutat att upphöra med mikrobidraget från och med 2024.