regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Stöd för barn- och ungdomsorganisationer

Stöd för att ge barn och unga möjlighet att själva organisera sig utifrån sina egna idéer, intressen och förutsättningar och ge förutsättningar för att på den lokala nivån skapa träffpunkter för barn- och unga. Stöd finns att söka mellan slutet av januari och början av maj varje år.

Spridning, delaktighet och tillgänglighet är i fokus

För att Region Östergötland bidrag och stöd ska få effekt krävs en fokusering på spridning, delaktighet och tillgänglighet. Detta innebär att organisationen som ska få stöd eftersträvar att nå fram till alla, att medlemmarna är delaktiga och att målgruppen har reella möjligheter att ta del av verksamheten.

Kriterier för att få stöd

Organisationer som kan få stöd ska:

  • vara verksamma i Östergötland
  • ha minst 150 medlemmar som är folkbokförda och verksamma i Östergötland och i åldern 6 till 25 år
  • minst 60 procent av medlemmarna ska vara mellan 6 och 25 år
  • ha lokalavdelningar i minst fyra kommuner i Östergötland.

Fullständiga regler finns här på sidan under Relaterad information.

Ansökningstid

Ansökningstiden öppnas den 30 januari och ska vara oss tillhanda senast fredagen den 3 maj klockan 16.00.

Kontakt

Anne HederénStrateg: kultur för äldre, natur - och friluftslivEnheten för näringslivsutveckling