regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Bredband

Samverkan för bredband i världsklass med målet att alla ska få tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband. 

Bredband till alla

Den svenska bredbandspolitiken har haft som övergripande vision att Sverige ska vara helt uppkopplat år 2025. Tillgång till bredband håller på att bli en förutsättning för att kunna ta del av grundläggande samhällsservice och att fullt ut vara delaktig i samhället.

Regeringens uppdrag

Region Östergötland har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer verksamma i länet av betydelse för bredbandsutbyggnaden. Regeringen har inrättat bredbandskoordinatorer i alla län. Region Östergötland ansvarar för vårt läns bredbandskoordinator. Uppdraget är brett och du kan läsa mer på bredbandsforum.

Bredbandsforum (bredbandsforum.se) Länk till annan webbplats.

Region Östergötlands bredbandsstrategi

Sedan 2018 har Region Östergötland även en egen bredbandsstrategi med mål att:

  • År 2023 bör hela Östergötland ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
  • År 2025 ska hela Östergötland ha tillgång till snabbt bredband
  • 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
  • 98 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s
  • 99,9 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s
  • 100 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 30 Mbit/s

Ansvarar för samordning

Regionen ansvarar för att samordna aktörer som är verksamma på bredbandsområdet och stödja kommuner i dess arbete med bredbandsfrågor.

Möjligt att söka stöd på landsbygden

Principen för bredbandsutbyggnaden är en marknadsstyrd utveckling kompletterad med offentliga insatser. På landsbygden finns det möjlighet att söka stöd för bredbandsutbyggnaden. Information om stöden finns hos Post- och telestyrelsen, där även stödet administreras.

Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jonas JernbergStrategEnheten för regional planering