regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Folkhälsa

Folkhälsostrategin för god och jämlik hälsa har tagits fram på uppdrag av Region Östergötland i samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen i Östergötland och civilsamhället.

Stimulera till ett långsiktigt folkhälsoarbete

Folkhälsostrategin för Östergötland utgår från den Regionala utvecklingsstrategin (RUS), den nationella folkhälsopolitiken och Agenda 2030.

Strategin ska stimulera till ett långsiktigt och systematiskt folkhälsoarbete för att uppfylla det nationella folkhälsopolitiska målet att ”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.

Arbetet sker i samverkan

Strategin ska, utifrån Östergötlands förutsättningar, identifiera inriktningsmål och prioriteringar för det regionala folkhälsoarbetet och är en pusselbit av flera för att stödja arbetet för regional utveckling.

Folkhälsostrategin omfattar hela Östergötland och arbetet sker i samverkan mellan Region Östergötland, Östergötlands kommuner, Länsstyrelsen i Östergötland, Linköpings universitet, berörda statliga myndigheter och civilsamhället.

Kontakt

Sara BirgerssonFolkhälsostrategEnheten för regional planering