regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Folkhälsostrategi för Östergötland

Folkhälsostrategin för Östergötland ska stimulera till ett långsiktigt systematiskt folkhälsoarbete för att uppfylla det nationella folkhälsopolitiska målet att ”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2019

Kategori: Folkhälsa