regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Bredbandsstrategi för Östergötland 2018-2025

Hela Östergötland ska ha tillgång till snabbt bredband. Det är slutmålet i den
bredbandsstrategi som Region Östergötland nu antagit. För Region Östergötland är det
viktigt att ange riktningen och ta ansvar för det regionala bredbandsarbetet samt att skapa
förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad till alla. Ett väl utbyggt bredband är även
en del av, och en förutsättning för, de övriga områdena inom digitaliseringsarbetet.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2018