regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Stöd inom friluftsliv

Region Östergötland ger bidrag och stöd till projekt inom friluftsliv.

Vad gäller för att projekt och åtgärder kan få stöd?

Stöd kan ges till:

  • Projekt som bidrar till att skapa utveckling av Östgötaleden
  • Tillgänglighetsskapande åtgärder med koppling till Östgötaleden som skapar förutsättningar för friluftsliv och rekreation för personer med funktionsnedsättning

För att komma ifråga för regionalt projektbidrag är det avgörande att projektet har ett regionalt sammanhang.

För att erhålla projektbidrag krävs medfinansiering.

Vem kan söka?

Kommuner, myndigheter och övriga juridiska personer som föreningar och organisationer kan söka regionalt projektstöd.

Enskilda personer eller kommersiella aktörer kan inte söka projektbidrag

Ansökan och beslut

  • Ansökan kan göras löpande under året
  • Ansökan görs på särskild blankett.

Spridning och slutredovisning av resultat

Vid information om eller spridning av resultat ska det i text och med logityp tydligt framgå att Region Östergötland är medfinansiär.

Slutredovisning av projektet och resultat av detsamma görs senast tre månader efter projektslut.

Kontakt

Anne HederénStrateg: kultur för äldre, natur - och friluftslivEnheten för näringslivsutveckling