regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Skärgårdsutveckling

Skärgården är en attraktiv del av regionen. Skärgården är ett populärt turistmål och friluftsområde, men också en plats där människor lever, bor och verkar.

En prioriterad del i regionens arbete

Till skärgården räknas både öar och fastland där natur och kultur är präglat av havet. Målet är att skärgården ska ha en yrkesverksam och åretruntboende befolkning. Skärgården en prioriterad del inom regionens arbete med landsbygdsutveckling och har tillsammans med kustkommunerna en särskild resurs som jobbar med skärgårdsutveckling.

Skärgårdsrådet

Region Östergötland är aktiva i Skärgårdsrådet som arbetar för en levande och hållbar skärgård. Skärgårdsrådet är ett forum för ömsesidig information och samverkan kring skärgårdsfrågor.

I rådet finns företrädare för skärgårdsbefolkningen, skärgårdskommunerna samt region och Länsstyrelse i Östergötland och Kalmar län. Deltagande kommuner är Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås.

Skärgårdsrådets arbete utgår från visionen ”en levande skärgård”. Målsättningen är en skärgård med en yrkesverksam och växande åretruntboende befolkning.

Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland ocn norra Småland

Arbetet utgår från ett Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och norra Småland. Här ges en samlad bild över områdets förutsättningar och utmaningar som ligger till grund för framtida planering och insatser i kust- och skärgårdsområdet. Programmet kommer att revideras under 2023.

Stöd vid transporter

Företag som bedriver verksamhet i den östgötska skärgården (på öar utan broförbindelse) kan ansöka om ett särskilt transportstöd som kompensation för ökade kostnader i samband med båttransporter. Ansökan görs enligt särskild blankett senast den 15 november för innevarande kalenderår.

Villkor och möjligheter för att söka transportstöd.

Kontakt

Anna KarlinSkärgårdsutvecklareEnheten för regional planering