regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Transportstöd i Östergötland skärgård

Transportstödet ger ekonomisk kompensation till verksamhetsutövare i skärgården för
kostnader i samband med vattenburen transport av gods. Stödet är en samfinansiering
mellan Region Östergötland och Valdemarsviks, Söderköpings och Norrköpings
kommuner.

Om dokumentet

Utgivningsår: 2022

Kategori: Regional planering, Stöd och finansiering

Storlek och typ: 212.kb - PDF