regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Rapporter om näringslivet i Östergötland

Syftet är att ge väl underbyggd och faktabaserad bild av tillståndet i det regionala näringslivet.

Rapporter och digitalt verktyg

Rapporterna redovisar näringslivets utveckling i Östergötlands län från 2010 och framåt.

Rapporterna i högerspalten gäller för hela Östergötland och finns i form av ett digitalt verktyg och i pdf-format.