regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Näringslivet i Östergötlands län

Målet är ett näringsliv med stark konkurrenskraft och stor bredd, som kan skapa arbetstillfällen för människor i länet. Östgötska företag ska kunna ta vara på sina möjligheter till expansion och stå starka vid förändringar.

Rapporten redovisar näringslivets utveckling i Östergötlands län från 2010 och framåt och har till syfte att ge väl underbyggd och faktabaserad bild av tillståndet i det regionala näringslivet.

Om dokumentet

Kategori: Näringsliv och innovation

Utgivningsår:

Storlek och typ: 398.kb - PDF