regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Aktuellt från EU-kontoret

Vi bevakar frågor inom EU som rör Östergötland.

 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • Publicering av EU-kommissionens efterlängtade läkemedelsrevidering

  Den 26 april publicerade EU-kommissionen förslag på en reviderad europeisk läkemedelslagstiftning. EU-kommissionen har lagt fram förslag till ett nytt direktiv och en ny förordning som ska ersätta nuvarande läkemedelslagstiftning. Det är den mest omfattande ändringen av EU:s läkemedelslagstiftning på över 20 år.
  Aktuellt
 • EU investerar i cybersäkerhet, energi, AI och ökade digitala färdigheter i Digitala Europas arbetsprogram 2023-2024

  Digitala Europa är ett EU-finansieringsprogram som inriktar sig på att utveckla digital teknik till företag, medborgare och offentlig förvaltning i EU. Digitala Europa är en del av EU:s satsning på den digitala omställningen. Programmet stödjer omställningen inom fem kapacitetsområden, superdatorer, AI, cybersäkerhet, avancerade digitala färdigheter och säkerställande av en bred användning av digital teknik.
  Aktuellt
 • Registrering öppen för att delta vid European Sustainable Energy Week 2023

  Nu har det blivit dags att säkra sin plats på European Sustainable Energy Week (EUSEW) 2023. EUSEW Policy Conference är den största konferensen tillägnad förnybar energi och effektiv energianvändning i Europa. Den 17:e upplagan av policykonferensen kommer att anordnas i ett hybridformat i Bryssel och online den 20-22 juni 2023.
  Aktuellt
 • Kartläggning av klimatlagpaketet Fit for 55

  EU har satt upp ambitiösa mål för att minska nettoutsläppen i syfte att bli den första klimatneutrala världsdelen 2050. Förhandlingarna om delmålen för 2030 i EU:s plan för en grön omställning, Fit for 55, har nu nått sitt slutskede. Med anledning av den senaste utvecklingen i omröstningarna av lagpaketet följer därför en kartläggning av processen.
  Aktuellt
 • Save the date: hybridevent med anledning av Europadagen den 9 maj

  Tisdagen den 9 maj välkomnar EU-kommissionens svenska representation Europa-entusiaster till ett heldagsfirande på kulturhuset i Stockholm. Eventet, som både kommer hållas online och på plats, har detta år temat solidaritet med Ukraina .
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • WHO och ECDC publicerar ny rapport om antimikrobiell resistens i Europas regioner

  Den andra rapporten av "Surveillance of antimicrobial resistence in Europe", publicerades gemensamt av EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) och WHO/Europa den 14 april 2023. Rapporten visar höga nivåer av resistens mot antibiotika i Europa. Rapporten utgår från insamlad data från 2021 av antimikrobiell resistens från 45 länder inklusive EU-medlemsländer.
  Aktuellt
 • Europeiska regionkommittén uppmanar Kommissionen att agera mot framtida kriser och regionala sårbarheter

  Under ett sammanträde i Europeiska regionkommitténs (REK) utskott för naturresurser (NAT) diskuterades åtgärder för att göra regionerna mer motståndskraftiga inom, jordbruk, hälso- och sjukvård och livsmedel. Representanter för den Europeiska regionkommittén menar att motståndskraftens fokus inte bara bör ligga på katastrofer och katastrofinsatser, utan också på att identifiera sårbarheter i EU:s regioner.
  Aktuellt
 • Den europeiska vaccinationsveckan (EIW) äger rum den 23-29 april

  Livslång vaccinering är kärnan i kommissionens kampanj United in protection. EU firar europeiska vaccinationsveckan (EIW) för att öka medvetenheten om vikten av immunisering för att förebygga sjukdomar och skydda liv. Isabel De la Mata, huvudrådgivare för hälsa på Kommissionen talade om fördelarna med vaccin i en intervju den 14 april inför eventet.
  Aktuellt
 • Kommissionen presenterar flera initiativ inom digitalisering och cybersäkerhet

  Den 18 april antog EU-kommissionen ett förslag till EU:s cybersolidaritetsakt, presenterade en akademi för cyberkompetens, gav förslag om ett certifieringssystem för kritiska och känsliga cybersäkerhetstjänster samt två förslag till rekommendationer för att stödja EU:s medlemsländer och utbildningssektorn för att erbjuda tillgänglig, högkvalitativ och tillgänglig digital utbildning.
  Aktuellt
 • TEN-T färdigförhandlat i EU-parlamentets utskott för transport och turism

  Europaparlamentet meddelade den 13 april 2023 att utskottet för transport och turism (TRAN) har antagit sin position om en revidering av förordningen om det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Revideringsförslaget presenterades av europeiska kommissionen den 14 december 2021 och är EU:s plan för uppbyggnaden av ett nätverk av olika typer av transportsträckor över hela unionen.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • Ministerrådet och Europaparlamentet enas om att stärka Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruks roll i EU

  Rådet och Europaparlamentet har nått en preliminär överenskommelse om en förordning om att stärka rollen för det nuvarande Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruks (EMCDDA). Den preliminära överenskommelsen måste godkännas av rådet och Europaparlamentet innan den kan antas formellt. Förordningen kommer innebära ökade möjligheter för EMCDDA att driva förebyggande narkotikapolitik.
  Aktuellt
 • Öppet samråd - EU för hälsa arbetsprogram 2024

  Det finns nu tillfälle att lämna synpunkter på arbetsprogrammet 2024 EU för hälsa med deadline 8 maj 2023. Syftet är att inhämta synpunkter från allmänheten på hälsoområdet om unionens nuvarande och framtida hälsoprioriteringar och strategiska inriktning inför det nästkommande årliga programmet.
  Aktuellt
 • Sveriges forsknings- och innovationskontor står värd för eventet EU Missions: From Policy to Implementation

  Den 12 april höll Sveriges forsknings- och innovationskontor (SWERI) i Bryssel ett evenemang om EU Missions. Under eventet belystes hur svenska aktörer från lokal till internationell nivå implementerat Missions.
  Aktuellt
 • Minskning av utsläppen av F-gaser för att främja EU:s kamp mot klimatförändringarna

  I ett pressmeddelande från den 1 mars uttryckte EU-parlamentets miljökommitté (ENVI) sin ambition att minska utsläpp av F-gaser. Sedan mars 2022 har det pågått ett nytt påverkansarbete kring F-gaser i och med kommissionens antagande av förslag på hårda restriktioner kring användandet. Texten som EU-parlamentet antog den 30 mars 2023 ger förslag på ett stort antal ändringar och genom rapporten som antogs under plenarsammanträdet den 29–30 mars 2023 utmynnades parlamentets förhandlingsposition med EU:s regeringar om den slutliga utformningen av lagstiftningen.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet i halvtid

  Den 14 december presenterade statsminister Ulf Kristersson EU-ordförandeskapets prioriteringar i riksdagen om säkerhet, resiliens, välstånd och demokratiska värden. Stöd till Ukraina, EU:s långsiktiga konkurrenskraft och klimat- och energifrågor är några av de frågor som präglat den första halvan av svenska ordförandeskapet. Med anledning av att denna milstolpe nåtts följer nedan en kort sammanfattning av arbetet som har förts de första tre månaderna under ledorden säkrare, grönare och friare EU.
  Aktuellt
 • EU:s institutioner nått politisk överenskommelse om direktivet om förnybar energi

  Förhandlare i rådet och parlamentet nådde en preliminär politisk överenskommelse om förnybartdirektivet runt 07.30 den 30 mars, efter en natt av förhandlingar som startade klockan 16.00 dagen innan. Överenskommelsen om förnybartdirektivet (RED III) som uppdaterades i och med REPowerEU sätter nya ambitiösa mål för förnybar energi och stödjande åtgärder för att nå klimatmålen för 2030.
  Aktuellt
 • Samråd öppet om EU:s klimatambition för 2040

  Den 31 mars öppnades ett samråd inför EU-kommissionens antagande av nya klimatambitioner för EU 2040. Klimatmålen som sattes för 2030 utmynnade i lagpaketet Fit for 55 som nu är i slutstadiet av förhandlingarna. Följaktligen ser man nu framåt för att brygga vägen mot ett klimatneutralt EU år 2050.
  Aktuellt
 • Hälso- och sjukvård i framtiden, THCS lanserar ny transnationell utlysning för projekt 2023

  Europeiska partnerskapet för ett transformerat hälso-sjukvårdsystem (THCS) lanserade sin första transnationella utlysning med deadline 13 juni och har syfte att bidra till en mer hållbar, effektiv, motståndskraftig, hög kvalitativ och tillgänglig hälso-och sjukvård i EU. Deltagarna ska kunna identifiera, utveckla, och implementera innovativa lösningar som kan optimera hälso-och sjukvårdstjänster och samtidigt behålla ett patienten fokus.
  Aktuellt
 • 27 mars publicerade EU-kommissionen Indexet för regional konkurrenskraft (RCI), ett väletablerat verktyg som mäter olika aspekter av konkurrenskraft i EU:s regioner

  Indexet visar att det fortfarande finns stora skillnader mellan regionerna i EU, men också att de mindre utvecklade regionerna har förbättrat sin konkurrenskraft under året. Slutsatser som dras är att sammanhållningspolitiken fortfarande är viktig för att fördela EU-stöd och jämna ut konkurrensklyftorna i EU.
  Aktuellt