regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

27 mars publicerade EU-kommissionen Indexet för regional konkurrenskraft (RCI), ett väletablerat verktyg som mäter olika aspekter av konkurrenskraft i EU:s regioner

Indexet visar att det fortfarande finns stora skillnader mellan regionerna i EU, men också att de mindre utvecklade regionerna har förbättrat sin konkurrenskraft under året. Slutsatser som dras är att sammanhållningspolitiken fortfarande är viktig för att fördela EU-stöd och jämna ut konkurrensklyftorna i EU.

Jämfört med RCI-rapporten från 2016 har konkurrenskraften år 2022 förbättrats i EU:s mindre utvecklade regioner. Regionerna Utrecht, Zuid-Holland och den franska huvudstadsregionen Île-de-France är de mest konkurrenskraftiga regionerna medan regionerna med de lägsta värdena koncentrerar sig i Östra Europa. Huvudstadsregioner i alla medlemsstater utom Tyskland är de mest konkurrenskraftiga i Europa och mindre regioner i Italien och Cypern halkar efter. Östra Mellansverige (ÖMS) ligger på plats 37 av 234 regioner. Alla regioner i de nordiska länderna, Tyskland, Österrike Nederländerna, Belgien och Luxemburg ligger över EU-genomsnittet i konkurrenskraft. Stockholm är rankad på plats 6 och Sydsverige (Skåne och Blekinge), Västsverige (Västra Götaland och Halland) ligger före Östra Mellansverige i mätningen. En slutsats i rapporten Länk till annan webbplats. är att de EU-länder som överlag är mer konkurrenskraftiga har mindre skillnader mellan regionerna än EU-länder med lägre nivå av konkurrenskraft.

Bakgrund

Indexet Länk till annan webbplats. publiceras vart tredje år sedan 2010 och har syftet att hjälpa EU:s regioner följa och bedöma sin utveckling över tid och i jämförelse med andra. Årets index består av tre delindex som mäter grundläggande konkurrens, effektivitet och Innovation.

Index för regional konkurrenskraft utgår från NUTS II-nivå Länk till annan webbplats. där Region Östergötland ingår i det område som kallas Östra Mellansverige (ÖMS). NUTS-regioner är en geospecifik klassificering av EU i tre olika nivåer, NUTS I, NUTS II och NUTS III. NUTS I är klassificeringen av EU:s större områden med stor ekonomisk utveckling. NUTS II är mellanstora regioner som får EU-stöd genom EU:s regionala struktur- och investeringsfonder. NUTS III är för mindre regioner med mer specifika samhällsutmaningar, vilket i Östergötlands fall blir densamma som den regionala nivån. Regionindelningen underlättar för EU att samla in data och ge bättre möjligheter för att implementera och anpassa policy med fokus på den regionala utvecklingen.

Indexet visar att EU:s regioner fortfarande är i behov av EU-stöd för att förbättra konkurrenskraft och jämna ut konkurrensklyftorna mellan regioner. Sammanhållningspolitiken är EU:s investeringspolitik för att stödja regioner med kompetens, territoriell konkurrens, tillväxt, hållbar utveckling och livskvalitet. Indexet pekar ut de utmaningar som sammanhållningspolitiken arbetar med och kan göra det lättare för regionerna att tillhandahålla mer skräddarsytt stöd framöver.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan