regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU investerar i cybersäkerhet, energi, AI och ökade digitala färdigheter i Digitala Europas arbetsprogram 2023-2024

Digitala Europa är ett EU-finansieringsprogram som inriktar sig på att utveckla digital teknik till företag, medborgare och offentlig förvaltning i EU. Digitala Europa är en del av EU:s satsning på den digitala omställningen. Programmet stödjer omställningen inom fem kapacitetsområden, superdatorer, AI, cybersäkerhet, avancerade digitala färdigheter och säkerställande av en bred användning av digital teknik.

I vardagen förlitar vi oss på digital teknik för att underlätta vår vardag, arbete och privata liv. Rysslands krig mot Ukraina och COVID-19-pandemin har exponerat sårbarheterna i den digitala omställningen, vilket enligt EU-kommissionen har ökat vikten av att investera i cybersäkerhet och drastiskt förbättra EU:s digitala kapacitet. Programmet Länk till annan webbplats. kompletterar EU:s finansiering för innovation och forskning, Horisont Europa, samt EU:s struktur och investeringsfonder. I arbetsprogrammet för Digitala Europa 2023-2024 presenteras övergripande mål, omfattning, resultat och budget för varje utlysning under programmet. Programmet pågår under 2021-2027 med en totalbudget på 7,6 miljarder euro.

Digitala Europa arbetsprogrammet från 2023-2024 kommer fokusera på att stärka digital kapacitet genom att investera i AI, cybersäkerhet, data infrastruktur, digitala lösningar inom energi, klimat, lantbruk och hälso- och sjukvård. Inom europaåret för kompetens vill programmet även uppmuntra digitala projekt inom kompetensutvecklingen i flera sektorer. Detta genom att exempelvis förbättra förmågan att attrahera digitala talanger genom specialiserad utbildning.

EU:s mål inom området digital transformering definieras i EU:s digitala mål för 2030 Länk till annan webbplats. (digitala kompassen). Målen sätter upp ett ramverk för EU:s digitala riktning och listar digitala mål för 2030 med syftet att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och engagera digitala verktyg och lösningar i samhället. Bland målen finns ambitioner att utveckla EU:s digitala kompetens, infrastruktur, ekonomi samt tillgänglighet. Programmet syftar till att uppmuntra ett brett deltagande av små och medelstora företag (SMF) från EU:s alla geografiska områden.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan